is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 65, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN en VERBETERINGEN.

Bladz. 4. J. Prins, lid Eerste Kamer, overleden. „ 21. J. Setter moet zijn J. Setteur. „ 25. Predikanten. Bij te voegen Ds. H. Vissoher. „ 31. J. J. O. Ort, overleden. „ 33. Regenten Weeshuis der Gereformeerden. Bij te voegen R. Witte. „ 35. Krankzinnigengesticht. College van Regenten: F. M. de Vries van Heyst, A. Nijdam, H. Van Santwijk, Dr. J. Groenewegen en H. P. Bok. „ 37. Dr. J. Spanjaard benoemd ridder der orde van het Legioen van eer. „ 89. Curatoren Gymnasium. Bij te voegen Dr. R. Sissingh en Mr. J. 0. Th. Heyligers. „ 56. Dep. Delft der Maatsch. tot nut van ’t algemeen. Bij te voegen J. Brals. „ 57. Maatsch. tot bevordering van Nijverheid. Inde plaats van W. 0. Braat en L. Vliegenthart, komen 0. P. E. Ribbius en J. Oh. Du Cloux; als Secretaris J. De Kuyser. „ 94. Commissie aanslag belasting bedrijf enz. Sub 3 plaatsvervangend lid D. C. Lans. „ 95. In plaats van J. V. Blok komt A. Rank. „ 101. A. H. Van Breda (80) moet zijn (30). „ 102. Werkplaatsen voor Draagbare Wapenen. Bij te voegen J. B. Van Grunsven, boekhouder op het bureel hoofd der werkplaatsen. „ 103. J. A. Bouffear moet zijn Rouffaer. „ 105. In plaats van H. Ploeg als administrateur nachtleger komt P. F. H. Harsveldt.

188