is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris-Rentmeester. Mr. L. A. Bybau. Geneeskundigen. W. Littel, Arts, Geneesheer-Directeur. R. M. Van Steenbergen, Arts, 2e Geneesheer. 0. J. Marcus, 3e Geneesheer. Parochiaal Armbestuur voor de beide R.-K. Gemeenten. Armmeesters. J. J. Vlek, President. H. E. Pinke. J. T. Gussenhoven, vice-Pr. L. A. Vreeburg. A. A. T. v. Leeuwen, Secr. O. J. Van Berckel. J. H.W.v.d. Polder, Penn. J. B. Nierman. A. Nijdam. Begraafplaats der Roomsch-Katholieken. Wordt geadministreerd door eene Commissie uit de Kerkbesturen der beide gemeenten; de Leden dezer Commissie zijn: H. Nooten en B. Schrönen. ONDERWIJS enz. Polytechnische School. Directeur. N. H. ILenket, H, waarnemend. Hoogleeraren. Dr. G. A. Scheltema, i Dr. P. Zeeman, > inde zuivere en toegep. Wisk. J. Cardinaal, ) j J. A. Snijders C.Jz., inde toegepaste Natuurkunde, ne Electrotechniek. Dr. S. Hoogewerff, inde Scheikunde.

36