is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. A. Schroot, assistent Burgerlijke Bouwkunde. A. Leeflang, idem. W. J. Burgersdijk, assistent Graphostatica en Werktuigkunde. J. Z. Risch, assistent Werktuigkunde. J. H. Van Seters, assistent Waterbouwkunde. F. J. H. Thijs, assistent Geodesie, Landmeten en Waterpassen. Dr. A. Lebret, assistent in toegep. Natuurkunde. A. W. 0. Dwars, assistent Waterbouwkunde. W. F. C. Schaap Jr., assist. Schoone Bouwkunst. J. Van de Griend, assistent Beschrijv. Meetkunde. A. Van Delden, assistent Bacter. Laboratorium. J. F. L. Sohneider, Bibliothecaris. Mr. A. De Stoppelaar Fz., Klerk Bibliotheek. H. L. Verschoor, Administrateur. W. H. Rodemeyer, Conciërge. L .J. Kokee, Opzichter Bacter. Laboratorium. Indische Instelling. College van Curatoren. Mr. C. Pijnacker Hordijk, Comm. |g, Pres. F. M. de Vries van Heyst, ||. F. Beyerinok, |||. Mr. S. C. H. Nederburgh, P. J. A. Spaan, Dr. J. Spanjaard, |g, Ridder Legioen v. Eer, Comm. K. O. v. 0., Comm. J. 0.0., Secretaris. Hoogleeraar-Directeur. Dr. J. Spanjaard, Ig, Ridder Legioen y. Eer, Comm. K. O. v. 0., Comm. J. C. O. Hoogleeraren. J. E. P. F. Gonggrijp, inde Maleische en Soendaneesche talen.

38