is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwe Delftsche Verhuurdersvereeniging.

J. L. Klamer, Pres. M. J. Bruigom, Oomm. D. Huurman, Secr. W.N.v.lpenburg, „ F. D. v. Marrewijk, Penn. MILITAIRE INRICHTINGEN. ’S RIJKS ARTILLERIE-INRICHTINGEN. Directie en Keurings-Commissie. a. Directie. P. W. Pfeiffer, (35), H, Kolonel, Directeur. J. D. N. De Fremery, (25), Kapitein, toegevoegd aan den Directeur. W. F. Pop, (15), Kapit.-Adjudant. H. B. Moll, (15), Kapit. voor het materieel. R. Witte, Werktuigkundig-Ingenieur. J. De Kuyser, idem. H. A. Diamant, Schrijver le kL G. Eykhout, idem 2e kl, J. M. Stuiver, idem 3e kl. A. J. J. Bosschaart, idem 3e kl. P. J. Muller, Buitengewoon werkman. H. J. Engels, idem. E. Moddejonge, idem. G. Rijnders, Z. M., Bediende. C. F. Haemers. B. M., idem. O. B. De Ruyter, tijd. Bediende. h. Keurings-Commissie. P. F. Peletier, (20), Kapitein, Hoofd der Keurings- Commissie. E. B. Guérain, B. M., Schrijver le kl. L. J. Vreeling, idem 2e kl. R. J. Schalier, idem 3e kl.

99