is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Zweygard. O. A. Van Engelen. J. A. Croon. P De Kroon. J. H. Kemna. Gr. Veerman. N. Vander Weyden. P. S. Kooy, portier aan het Magazijn Geer. J. Bartel, ï>. M., portier aan liet Mag. Paardenmarkt. Constructie-Werkplaatsen. O. A. Van Maanen, Majoor (30), Hoofd der Gonstructie-W erkplaatsen. A. M. S. R. Bosscliaert, schrijver le kl. j Bureau J. H. Van Baarsel, idem 3e kl. > van het J. Van Ootegum, idem. ) Hoofd. a. Constructiewinkel. W. A. P. F. L. Rovers, (20), Kapt., Hoofdopzichter. C. H. Carbin , le Luit. 2e reg. Vest.-Art., Opzichter. L. A. Van Royen, idem. C. A. H. W. G. Eykeu, idem. Jhr. M. C. Alewijn, idem. R. Broesterhuizen, Teekenaar le kl. J. Mension -Ir., „ 2e „ H. G. Van Bruggen, „ 3e „ J. W. Addink, Boekhouder. W. D. 8001, Schrijver 3e kl. P. J. Hengeveld, idem. J. Betzema, idem. J. Van Lijnschooten, Opzichter der Instrumentmakers en Metaaldraaiers. J. De Groot, Onder-Opzichter als voren, le kl. L. O. Rietdijk, Machinist le kl. W, F. A. Von Nordheim, Opzichter der Smeden. J. C. Viertelhausen, Onder-Opz. der Smeden lekl.

101