is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 66, 1897, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ 47. Mej. A. De Ronde vervalt. Mej. E. J. Bisschep onderw. 3e kl. Van Mej. M. Leopold is de tijdelijke benoeming in eene definitieve veranderd. „ . 49. Mej. M. C. Klaar—Destrée vervangen door Mej. K. Van West. 50. Ver. tot bevord. van Onderw. in Handenarbeid. Inde plaats van G. Buisman Jr. en G. J. Morre, komen J. A. James en G. J. D. Offermans. „ 65. G. Agterbag moet zijn Agterberg. 72. Kiesver. „Burgerplicht.’’ Inde plaats van J. P. Van Kampen.en C. Worp komen A. Hamburger en S. J. Fiseher. „ 72. Kiesver. „Recht voor Allen,” veranderd in „Recht en Plicht.” „ 79. Inde plaats van A. Oly als Gemeente- Ontv. van Vrijenban j koüit D. A. J. G. L. Eggink. „ 85. W. G. Van Rossum vervalt. „ 103. Patroonfabriek wordt 1 Maart overgebracht naar de Hembrug. „ 106. W. H. Mante vervalt. . , . Bond van Nederlandsche Onderwijzers. F. Eterman, Pres.; W. Bijlo, Vice-Pres., R. H. Vander Horst, le Secr.; F. J. Vander Wonde, '2e Secr,; C. Van den Ende, Penningm.

189