is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plaatselijke Commissie voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst inde Nederlanden. H. A. Ravenek, Voorzitter. P. J. Mouthaan, Off. -p. P. Vander Burg, >p. , Sedi-etaris-Penriingmeester. J. L. Krugers, (30). Scherpschutters-College Ridderlijke Confrérie „Diletto ed Arme.” M. J. De Man, President. Mr. J. M. Van Munnekrede, Historiograaf. H. Van Hoytema, Secretaris-Pehningmeester. „Mars.” Schietvereniging uit Leden der Schutterij. Dr. J. Thomee,Eere-Voórz. A. G. Vander Drift. Pen. C. E. Jedeloo, Pres. J. A. Geers, Oomm. W. A. Kraan, (Z.M.) Secr. F. Eterman. Scherpschutters-College „Olympia.” President. I Mr.P.lJssel de Schepper, J. H. De Witt. 1 Secr.-Penningm. Vereen, tot bevord van ’sLands Weerbaarheid „Frederik Hendrik.” A, Huët, Eere-Voorz. J. "W. Schilling, 2e Secr, J. P. H. Kiene, Voorz. J.F.H.Kiene,Vaandeldr. 8. H. De Waal, Penn. S. H. De Waal, W. G, G. B. Muller Secr. waarn. Vaandeldr. 5

65