is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND

Dijkgraaf. Mr. W. K. S. Vander Mandele, te Delft 1899 Hoogheemraden. 8. J. Van den Bergh, te Den Haag 1898 Jhr. L. P. Quarles van Uffbrd, „ „ » 1900 J. J. Duynstee, „ „ u |9Ol Mr. A. M. Maas Geesteranus, „ „ 1903 Hoofdingelanden. Ie Distr. W. J. Van Sandick, te Den Haag 1899 Jhr. F. M. G. Von Fisenne, Eijswijb 1902 2e „ J. F. Wesstein, te Hondsholredijk 1900’ H. 0. W. Van Schaik, te Delft 1903 Be „ G. J. Van Winden, te Schipluiden 1900 H. J. Hoek, Secr., te Wateringen 1903 4e „ P. Hoogendam, te Vlaardingen 1898 Jb. Vander Lely Az., te Maasland 1901 5e „ Jhr. Mr. J. Beelaerts van Blokland, te Den Haag 1898 Mr. E. Th. Bijleveld, te Den Haag 1901 6e „ J. B. Nierman, te Delft 1899 A. Vander Burg Gz., te Berkel 1902 Plaatsvervangers. Ie Distr. D. 0. Lans, te Delft 1899 P. Eodeubmg, te Vrijenban 1902 2e „ P. E. Dingemans van de Kasteele , te ’s Gravenzande 1900 M. P. Van Euyven, te Poeldijk 1903 Bs J. P. Ammerlaan, te Hof van Delft 1900 G. De Jong, te Hof van Delft 1903 4e „ Dr. O. J. Vaillant, Voorzitter, te Schiedam. 1898 1901

76