is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 67, 1898, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pakschuit van Van den Heuve] en Van Buuren vertrekt tweemaal daags, des namiddags ten 2 en ten 6 ure, van Delft naar Rotterdam. Adres Zuideinde 115. Des Maandags en Donderdags een beurtschip op Rotterdam, met overlading in alle binnen- en buiteulandsohe stoombooten en zeilschepen. Schipper J. ’t Mannetje, Ketelstraat 6. Van Delft naar Den Haag. De pakschuit van A. H. Maatje , des Maandags en Vrijdags, ’s morgens ten 6 ure, en des Woensdags ’s morgens tot 10 ure, terug des namiddags ten 4 ure. De pakschuit van schipper W. Spruitenburg vertrekt dagelijks des namiddags ten 1 ure van de Vischmarkt. Adres J. M. Eterman, Hypolitusbuurt 2. Van Delft naar Den Haag. Schipper H. Langeweg vertrekt dagelijks. De pakschuit van Delft op Leiden vertrekt Dinsdag , Woensdag, Vrijdag en Zaterdag voormiddag half 11 ure van de Koornmarkt, 12 ure van de Haagpoort. Van Leiden op Delft Dinsdag, Woensdag , Vrijdag en Zaterdag namiddag 1 ure van de Aalmarkt. Schipper P. J. O vervoerde. Van Gouda naar Delft en terug. Dinsdag des middags ten 12 ure vertrekt een stoomboot van Gouda naar Delft, en Donderdag, des morgens ten 10 ure terug van Delft naar Gouda. Neemt ook goederen mede voor tusschenliggende plaatsen. Ligplaats in Delft nabij het Café „Phoenix.”

120