is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD,

Bladz. Advocaten. Notarissen 78 Hoogheemraadschap van Delfland 79 Gemeente-Heerlijkheden 81 Hof yan Delft en Hoog- en Woud-Harnascl! . Vrijenban 82 Garnizoen 87 Iste Regiment Yesting-Artillerie .... 2de Bataillon 4e Regiment Infanterie . . .85 Corps Ingenieurs. Garnizoens Infirmerie . . 86 Militaire Inrigtingen .87 ’s Rijks Artillerie Stapel- en Constr. Magazijnen Pyroteohnische School 90 Inspectie der draaagbare Wapenen .... 91 ’s Rijks Magazijnen van Militaire Sleeding, enz. 92 Verzeherings-Maatschappijm 93 Brievenposten 101 Spoortreinen 107 Diligences 111 Beurtschepen 113 Trelc- en Marktschuiten 116 Dorps-Marktschuiten 121 Voetbaden 124 Zitdagen van den Burgemeester 127 Opening en Sluiting der Stads- en Landskantoren Staat der bevolking 129 Orde op het luiden der Werkklok 131 Tijdsbepaling van de Opening en Sluiting der Stads Poorten enz 132 Zegelregt. Vrijstellingen 133 Naamlijst der Studenten, en hunne Woonplaatsen . 134 Idem O. I. Ambtenaren Iste Klasse 141 Geschiedkundige Mengelingen.