is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inden morgen van den 12den November zal de planeet kTZT8 a Zon voorbijgaan, maar dit verschijnsel zal alleenjk door Soede kijkers kunnen worden waargenomen. maand fe* het beSfn des Jaars mde maand Februari, als morgenster zigtbaar. Van de maand Jnlij tot het einde des jaars zal zij zich als avondster vertoonen avondsPSa“arS “ gedUrende de des Jaars . öe planeten Jupïter en Satnrnus zijn , van het begin des jaars tot aan de maand Augustus, des avonds zigtbaar In te\“rtononen!Cem CT b6eÜmen Zich weder TO'°r middernacht