is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijn Exce,d’heere aduocaet van oldenbarneuelt, ëü ghecomitteerden raeden nader geresolueert fe werden snlcx men tot dienste van sladt , ën ruste van gemeente sall bevinden Ie behoiren. Ende hebben'de Veertigen aengenomen de saecke onder den eet secreet te zullen houden.”

Bijlage 11.

« Den viij August! 1616. D’heeren Burghemrë ën Regierders der stadig DellF hebben gedaen rapport aën heercn Veertigen van Communicatie op Woensdach Jestleden gehouden mit zijner Exce, d’heeren aduocaet van oldenbarneuelt, en gecomitteerden raeden van heeren stalen van bollant enz. nopende de beroerte voorgeuallen op den leu en jjen ran deese maent van Augusto , Mitsgaders ’tgunt d’hoochgemelle sijner Exce ën voorn Interen naer dat der seiner raet, ën aduis was versocht, goet geuonden hadden dat men tot aceomodalie van voorsz. beroerte prouisionelicken sonde voornemen , Ende ömegeuraecht syn waf vorder In deesen tot dienste van sladt sall dienen gedaen. Es bij voorn Veertigen geresolueert , Eerstel, dat men ouer den principalen hantdadigen hehoirt te doen exemplaire straffe,. Ende ten eijnde mit goede ordre.de Mmste Enu.e en Misgeneogen Jegens den Regenten en Magistraten deser Stadt daer Inne mach werden gcprocedeert, dat men d’hoochgemelle zijner Exce aduocaet van Oldenbarneuelt, ëü gecömilteerde raeden voorn sall doen verzouclten dat de proceduren Jegens den voorsz hantdadigen mogen geschieden, en ter hant genomen werden bij thofï prouinciael

12