is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgens kwart over 6 en des namiddags kwart over 1 ure. Van den Moerdijk naar Dordrecht en Rotterdam, des morgens ten half 8 , en des namiddags ten 4 ure. Van Dordrecht naar Rotterdam , des morg. ten half 10, en des namidd. ten 5 ure.

Van Rotterdam op Gouda. Alle dagen, des morgens ten 9en des namiddags ten 5 ure , inde wintermaanden ten 4 ure , doch des Maandags ten 2 ure. Van Gouda op Rotterdam. Alle dagen , des morgens ten 6 ure , inde wintermaanden ten 7 ure , en des namidd. ten 2 ure. Brielsche en Nieuwesluissche Stoomboot-Vereeniging. Varende van Brielle , Nieuwesluis , Rozenburg , Vlaardingen, Pernis, Schiedam en Rotterdam. Zomerdienst, aanvangende den 15 April. Van Brielle naar Nieuwesluis , Rotterdam en tusschen liggende plaatsen , Maandag en Dingsdag , des morgens ten 5 ure , Woensdag, Donderdag, Vrijdag , Zaturdag en Zondag , ten half zes ure. Van Rotterdam langs Nieuwesluis naar Brielle, en tusschen liggende plaatsen , des Zondags namid. ten 2 ure , en de overige dagen des namiddags ten 5 ure. Van Nieuwesluis naar Rotterdam , alle dagen , uitgezonderd des Zondags , des midd. ten 12 ure.

128