is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middags ten half 3 ure. Van Alkmaar, des morgens ten half 7 en des namiddags ten l ure.

Naar Zaandam. Vertrekt zesmaal daags, vise versa. Ligplaats aan de Nieuwe Stads Herberg.

Naar de Lemmer. (Stoomboot Friso.) Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens ten 11 ure. Terug van de Lemmer , Lingsdag , Donderdag en Zaturdag , des middags ten 12 ure. In correspondentie met de Friescbe Meer-en Kanaal-Stoomboot op Strobos , en van daar met de ijzeren Barge op Groningen. Overtogt van Amsterdam naar Groningen en omgekeerd in 17 uren.

Naar Hamburg, in correspondentie met Lubcck en St. Petersburg. Inden vroegen morgen van den 5, 10, 15, 20 , 25 en 30 van elke maand.

137