is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. E. Terwinkel , >T< §1 inde Bouwkunde. G. J. Morre , inde Burgerlijke Bouwkunde. J. Lebret , Ingenieur van ’s Rijks Waterstaat, inde Waterbouwkunde. H. A, van der Speek Obreen , [buitengewoon), Hoojd- Ingenieur voor den Scheepsbouw. G. Reuvekamp, [buitengeiv.) inde Bowwconstr. en tevens belast met het toezigt over de Modelkamer. L. A. H. Hartogh (buitengewoon), inde Technologie A. van der Toom, inde Roei- Peil- Meet- en Weegkunde. Mr. M. A. M. ’s Gravesande Guiclicrit, inde Geschiedenis van den Handel, het Handelsregt en de Maatschappelijke Huishoudkunde. Dr. G. van Wieringhen Borski , inde Nederlandsche Taal, Stijl en Letterkunde. Mr. R. H. Arnlzenius, inde Eng. Letterkunde. D. Buddingh , inde Hoogduitsche Taal en Aardrijkskunde. Onderwijzers. G. J. F. Guffroy , inde Fransche Taal. P. Tetar van Elven , in het Handteekenen. Bibliothecaris. D. Buddingh. Ambtenaar van Administratie. F. J. Kroesen.

37