is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vakken van Onderwijs. A. Tal en. Het Hollandsch, Fransch, Hoogduitsch, Engelsch. Latijn en Grieksch. B. Wetenschappen. De Algemeene en Yadcrlandsche Geschiedenis , de Wis- Natuur- en Staat-knndige Aardrijks-kunde , de Mythologie, Oudheid- en Letterkunde, de Cijfer- Stel- en Meet kunde, de Natnur-kunde. Plaatselijke Schoolcommissie, belast met het bestuur der Openbare Scholen. Mr. M. K. M. ’s Gravcsande Guicherit, Voorz. 1863. Mr. J. Soutendam, Secretaris , 1863. Dr. C. H. C. Grinwis, 1864. Mr. R. H. Arntzenius, 1864. Dr. J. M. van Gent, 1865. Dr. C. P. Burger, 1865. D. Buddingh, 1866. M. J. A. Masthofï, 1866. Dr. G. van Wieringhen Borski, Raadgevend Lid, als Schoolopz. van het 2de Distr. van Zuidholl. Onderwijzers inde Openbare Scholen, a. Scholen voorfgewoon lager onderwijs, kosteloos te verkrijgen. P. van der Schaft Sr., (Verwersdijk.)

39