is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UOLLANDSCIIE IJZEREN SPOOR ff 'EGMAA TSCHAPPIJ.

Station Delft. Chef van het Station. L. Kaper. Commies 2e Klasse. D. J. Ruis van Leeuwen. Mectro-Magnetische Telegraaf. Telegrafist. A. J. J. Bosscbaart, Adsistent Plaats-Bureau en Waarnemend Telegrafist. J. H. Beyers , Telegrafist-Leerling. NB. De bezigtiging der werking van den Telegraaf is geoorloofd aan de bezoekers , mits betalende 50 cents, waarvoor een toegang-billet aan het Stalions-bureau kan genomen Zonder zoodanige briefjes wordt men niet bij den Telegraaf (oegelaten. Portier, ï, Lammers. Boeter en Chirurgijn. Aangesleld door de Commissie van Beheer van bet Ondersleuniugs-Fonds der gemelde Maatschappij. Dr. J. G. Kleppert.

59