is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

J.A.MaasGeesteranus, Voorzitter. 1860. A. Pert Jz., Plaatsverv. Voorzitter. 1858. C. F. van Berkel , 1860. 11. Kleyn van Willigen, 1858. Hendr. Hartogh Heys, 1858. P. E. van der Mandele, §1 1859. H. E. van Meerten , 1859. J. D. Hoekwater AJz. , ü|| t§! (E.5.)(30) 1859. J. Heukensfeldt, 1860. J. C. Perk , Secretaris. 1858.

KANTONGEREGT.

Kantonregter. Mr. C. E. Overgaauw Pennis. Plaatsvervangers. Mr. M. A. Wynaendts. Ambtenaar van het Openbaar Ministerie. J. W. Kröller, gjg H gl Griffier. C. G. E. Gerlach.

11