is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

La Royale Beige , Naamlooze Maatschappij van Levensverzekering , goedgekeurd hij Koninkl. besluit van den 17 Februari) 1853 5 en Les Rentiers Réunis, Maatschappij van Vereeniging bij wijze van overleving (Tontinair) ; beide gevestigd te Brussel. Directeur: M. Langrand-Dumonceau. Hoofd-Agenten voor Delft en omstreken, J. Perk en Zoon. Nederlandsche Maatschappij van Algemeene Renten-Verzekering j opgerigt met Koninkl. goedkeuring, dato 18 Maart 1845, te Amsterdam; onder directie van de heeren J. ter Meulen , J, Passavant, D. D. Buchier en P. Bonneestcr, als Commissarissen,, en G. Meynts en E. H. van der Meulen, als Directeuren. Het doel dezer maatschappij is om de deelnemers, tegen betaling van vastgestelde storting, eene jaarlijksche opklimmende rente te verzekeren. Agent voor Delft, F. T. Perk. Onderling Fonds tot steun der weduwen, gevestigd te Amsterdam. Dit fonds heeft ten doel om aan de weduwen der afgestorven Leden een jaarlijksch inkomen te verzekeren, tot haar hertrouwen of overlijden, onder hel bestuur van J. R. Glnsen-

101