is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVENPOSTEN.

De brieven naar (ie onderscheidene provinciën , zoo ook buitenslands, worden met alle doorloopende spoortreinen geëxpedieerd. De brieven voor een gedeelte van Zuid-Holland, alsmede Noord-liolland , Utrecht, Gelderland , Overijssel, Friesland ,Groningen, Drenthe , Duitschland, Zwitserland , Italië , Turkije en de Levant, worden ook nog met de nachtpost verzonden. De brieven voor Engeland worden dagelijks verzonden, over den Moerdijk via Ostende. Tweemaal in iedere maand kunnen de brieven voor Oostindië met de Landmail verzonden worden , en wel : over Marseille den Bsten en 24sten; » Southampton den 16den en den laatsten dag der maand; « Triest den sden en 22sten; allen ongedwongene frankeering. De brieven voor de Nederl. bezittingen Banca, Palembahg en R louw belmoren gefrankeerd te worden tot Singapoera via Marseille.