is toegevoegd aan je favorieten.

Technisch studenten-tijdschrift, jrg 45, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaring van den Maan-Almanak en van de Teekens en Woordverkortingen.

OVER HET ONDERGAAN DER MAAN. Achter eiken dag der maand wordt, op het einde van den regel, het ondergaan van de Maan gevonden. Bij voorbeeld: den 1 Januarij staat 8-59 dat is: de Maan zal des avonds ondergaan te 8 ure 59 minuten. TEEKENS EN WOORDVERKORTINGEN. Eenc "Cu beteekent jaarmarkt pa. p. paardenmarkt; be. b. beestenmarkt; de verkortwoorden zijn : ke. kermis , le. leermarkt, 10. lootdag, sch. schapenraarkt, la. lammerenmarkt, var. varkenmarkt, ka. kaasmarkt, za. zaadmarkt, vl. vlasmarkt, zul. zuivelmarkt, hni. hiüdenmarkt, vrij. vrijmarkt, dank. dankdag, bid. biddag. Militaire Willemsorde. Orde van den Ned. Leeuw. Orde van de Eikenkroon. Citadel Medaille, [g] Metalen Kruis. Z. K. Zilveren Kruis. J.M. Java Medaille. E.S Eerc Sabel. K. Kommandeur. * Met de Ster. Z. M. Zilveren Medaille. B. M. Bronzen Medaille. (G. IJ.) Gewapende Dienst. (15) enz. Jarige Gesp. E. B. Eereteeken Borneo.