is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 31, 1936, no 1091, 05-08-1936

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLEDING EN HANDWERKJES

(lillllllllllllllllllillllllH

ATTENTIE!

mniiiiiiiiimiiiiiiiiiiM

Kruip- of speelpakje

leeftijd 1—1V2 jaar Op verzoek.

Bovenwijdte 56 c.m.

Lengte vanaf de hals m. voor tot het Kruis 38 c.m.

Het patroon kan zowel voor jongens als meisjes gebruikt worden en is op .verschillende manieren uit te voeren. Moet het speciaal voor 's zomers dienst doen, dan maakt men het zoals het plaatje te zien geeft, dus met lage vierkante hals en zonder mouwtjes. Het bovenstukje maakt men van gebloemde, het broekje van effen katoen. Meestal heeft men nog wel wat afknipsels van een jurk over die ervoor gebruikt kunnen worden. Van de effen stof heeft men bij stofbreedte 90 of 100 c.m., 40 C.m. nodig, bij smallere stof 75 c.m.

Wil men het pakje nog wat langer kunnen gebruiken dan knipt men het met een ronde hals, (zie stippellijn) zet het kraagje dat uit 2 helften bestaat op en het korte ruime mouwtje in. Van beide is het patroon gegeven.

Voor kinderen die juist 's winters in de kruipleeftijd zijn maakt men het pakje van flanel of een dun wollen stofje. Het wordt dan geheel van dezelfde

stof gemaakt en dient dan als overgooier en wordt dus over een gebreid truitje of blousje gedragen.

Het pakje sluit m. achter. Eerst maakt men lijfje en broekje klaar, maakt op m.-achter in de broek een 8 c.m. lang splitje en zet dan het lijfje aan de broek. Met het over elkaar leggen van het lijfje (4 c.m.) is meteen het split in de broek gesloten.

Het pakje is bedoeld zonder kruissluiting. Vindt men dit te lastig dan laat men de kruisnaad open en werkt deze af met een over- en onderslag voor de sluiting.

J. v. M.

CORRESPONDENTIE.

Mw. G P.—v. O. te Kampen. Een mantelpatroon b.w. 71 c.m. staat in het nr. van 21 Aug. 1935. De bovenw. is wel iets groter en mantel en mouwen zijn volgens uw opgaaf kleiner, maar misschien kunt u dit zelf iets wijzigen.

Mej. A. L. te Den Haag en mej. B. V.—v. M. te R'dam. Een breipatroon van een kussen wordt in September geplaatst.

Gedurende de maand Augustus blijft de correspondentie liggen. De lezeressen kunnen dus pas in September op antwoord rekenen. Aanvragen zijn altijd welkom doch... men moet met de patronen geen haast hebben.

J. v. M.

| De clubs zullen deze week I

| een circulaire ontvangen 1

1 over ons speciale Plan- I

| nummer.

| Men wordt verzocht deze 1

| circulaire ZO SPOEDIG I

| MOGELIJK in het Bestuur

| te behandelen!

ïinilMlIHHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII 111 ■ 1111II l< 111111 IJ li li 111| || li || |( ni 1111IIII111111111111II l II l II11 li 111 li ■ 1111| ii 1111 11^

Geneeskundig Schooltoezicht in Friesland

Namens de soc.-dem. Statenfractie is door mevrouw L. Besuyen jaren aaneen in de Statenzaal geijverd voor geneeskundig schooltoezicht, met het resultaat dat in de j.1. winterzitting, een door haar ingediende motie werd aangenomen, waarbij Ged. Staten werden uitgenodigd een regeling te ontwerpen tot het verlenen van subsidie ten behoeve van het geneeskundig schooltoezicht.

Dinsdag 21 Juli j.1. is nu een voorstel van Ged. Staten behandeld. Het hield in ƒ 1000.— subsidie te verlenen van de provincie, voor elk district waar een schoolarts wordt aangesteld. Een district waar twee artsen moeten worden aangesteld, ontvangt tweemaal ƒ 1000.—.

Een district zal moeten omvatten pl.m. 6000 schoolgaande kinderen.

Het voorstel is aangenomen met 30 tegen 15 stemmen. Van A.R.-zijde kwam het grootste verzet. De Chr. Hist. stemden verdeeld.

Met taaie volharding heeft partijgenote Besuyen deze zaak vastgehouden en energiek heeft ze tot in deze beslissende Statenvergadering de verdediging gevoerd.

Het is nu aan de gemeentebesturen het geneeskundig schooltoezicht in te voeren.

J. A. G.

Ontvangen

Serie van zes diëetboekjes. De Zuidhollandse Uitgeversmaatschappij in Den Haag geeft een serie diëetboekjes uit, onder de titel: „Wat mag ik eten?" Prijs per stuk 65 cent.

Achtereenvolgens worden daarin behandeld: 1. ziekte van maag en ingewanden; 2. ziekte van het hart en storingen in de bloedsomloop; 3. rheumatiek en hoofdpijn; zwaarlijvigheid; ziekte van de lever en galblaas; diëet voor zuigelingen, zieke en gezonde kinderen. Dr. P. H. v. d. Hoog bewerkte deze boekjes uit het Duits.

* * *

Indisch eten in Nederland, door Corstiana van Rijn, lerares M.O. American School of Home Economics. Uitgave Nijgh en Van Ditmar Rotterdam. De schrijfster beoogt popularisering van het Indische eten in Nederland". Scherpe specerijen zijn spaarzaam gebruikt.