is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 33, 1938, no 1178, 13-04-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een ernstig beroep

De rede van ons Eerste-Kamerlid De la Bella was een ernstig beroep op de regering in deze veelbewogen, troebele tijden.

Onze pg. wees met nadruk op de onmogelijkheid geen ingrijpende maatregelen te nemen tegen de werkloosheid nu het aantal slachtoffers het

J deel van ons volk omvat. Dit feit is hoogst ernstig niet alleen voor de betrokkenen, het is ook een gevaarlijk verschijnsel voor onze gehele samenleving. Dit leger van werklozen is een beletsel, om ons economisch leven weer op gang te brengen; geen koopkracht heeft dit zesde deel onzer bevolking, wat zijn onmiddellijke weerslag heeft op de middenstand en het gehele bedrijfsleven. Met hartstocht heeft De la Bella werk, bepleit; hij heeft aangekondigd een boek van het Nederlands Vakverbond, waarin voor elke provincie het aantal grote, productieve werken staat aangegeven, tot een bedrag van meer dan een

milliard gulden

Deze uitgave van het N.V.V. kan worden beschouwd als een antwoord op de officiële uitlating der Regering, „dat het aantal nuttige werken naar haar mening niet aanwezig is."

In nauw verband met de werkloosheid bracht De la Bella het vraagstuk van de ordening. Zo helder en eenvoudig was daarbij zijn redenering.

De individuele ondernemer ordent in eigen bedrijf tot de allerkleinste details, om geld uit te sparen. Wetenschappelijk wordt alles precies nagegaan, maar zodra het gaat om het gehele bedrijfsleven, dan is de verspilling er overal. Hierbij gaan millioenen en millioenen verloren; aan elkaar bevechtende concurrentie, reclame enz. enz. Er bestaan ten opzichte daarvan in Nederland chaotische toestanden. En was is de houding der Regering?

Zij blijft tot nu toe volkomen passief; zij wil alleen maar ingrijpen

als de werkgevers willen Maar als zij niet willen, gebeurt er niets. De Regering wacht maar af. En intussen, dit stelde De la Bella nadrukkelijk vast, is het gemis aan initiatief en het tempo waarin het gehele machtige vraagstuk van de ordening gaat, in strijd met het algemeen belang.

Verder heeft onze pg. bij de behandeling van het landbouw-crisisfonds een hartig woord gesproken over de margarineprijzen.

Oorspronkelijk was de boter ongeveer 2 X zo duur als de margarine. Door de misère in 't landbouwbedrijf moesten de boterprijzen met een bepaald accijns voor de eigen bevolking worden opge¬

voerd. Als gevolg van die kunstmatig dure boter werd ook de margarine de hoogte ingedreven, anders zou het grootste deel der bevolking zich tot de margarine wenden en de boter laten staan. De margarine-verbruikers moeten dus een ongekend hoog accijns op hun kunstboter betalen, waardoor de minst-draagkrachtigen een groot deel van de crisissteun voor landbouw leveren. Niettegenstaande deze uiterst onbillijke toestand schijnt de Minister vooralsnog geen wijziging te willen aanbrengen.

Ten slotte heeft De la Bella de Regering nog eens dringend gewezen op de

geestelijk gevolgen van de verlammende werkloosheid. In verband met de beangstigende Europese gebeurtenissen der laatste weken wees hij de Regering op het gevaar van het extremisme, dat zo gemakkelijk vat krijgt op een volkomen uitgeputte, wanhopige werklozenschare van méér dan één millioen Nederlanders.

De toenemende ongerustheid en ontstemming in het land over het uitblijven van daden dezer Regering kan een

Wat eten we op de boterham?

Iets nieuws op tafel is steeds weer welkom. Niet voor niets luidt het spreekwoord „Verandering van spijs doet eten". Hieronder volgen een aantal recepten voor brood-beleggingen, die u misschien wat nieuws brengen. Ik zou u daarbij willen raden geef niet een grote verscheidenheid van broodbeleggingen tegelijk. U verwent uw gezin — als ik al weer op een spreekwoord mag wijzen — overdaad schaadt. Laat eerst een of twee boterhammen met boter eten en dan volgen de boterhammen met lekkers.

Een moeder kwam eens bij een dokter klagen, dat Jantje niet wou eten en liet daarbij een lange lijst zien van 40 verschillende broodbeleggingen van wat ze al niet geprobeerd had en of nu de dokter de 41ste wou bedenken, misschien zou zoonlief dan willen eten. De dokter antwoorddde geef alleen brood met boter of desnoods droog brood en zie Jantje at.

Het verhaal is historisch en stelt de huidige luxe koffietafel, zoals ze in sommige families voorkomt, wel in een zeer scherp licht. Denkelijk hoef ik onze lezeressen niet te waarschuwen voor dergelijke overdaad, er zullen onder u zijn die wel gedwongen zijn het uiterst sober te doen. Blijf sober in uw voeding, zoals soberheid bij onze socialistische levensbeschouwing in onze hele leefwijze past.

Vrouwenhalfuur

Op Woensdag 20 April a.s. precies half drie spreekt Mw. Wittop Koning over „Onze voeding in de zomer".

funeste stemming teweegbrengen, waarvoor geen enkel ernstig bewindsman de ogen mag sluiten.

Arbeid!

Dat is het eerste en enige redmiddel om te voorkomen dat ook hier, als in andere landen, een noodlotsstemming zich van de bevolking meester maakt, die van grote onheilen de oorzaak kan zijn.

H. W.

Zangzaad:

1 ons cocosmeel, 1 ons bruine suiker, 1 ons choc. hagelslag, 1£ lepel cacao.

Alles wordt droog goed door elkaar gemengd en in een bus of goed sluitende pot bewaard. Ook kan men alleen gelijke delen cocos en bruine suiker mengen.

Geweekte' rozijnen:

De rozijnen een nacht in ruim water laten wekeri. Ze worden gewoon over de boterham uitgestrooid. Deze lekkernij is vooral bij kinderen in trek.

Bananenmoes:

2 bananen, citroensap, geraspte citroen schil, 2 lepels suiker. De bananen met een vork tot moes maken en vermengen met sap en schil van een l citroen en schuimig kloppen. De bananenmoes kan men niet bewaren.

Peterselie boter:

1 ons boter zo lang roeren tot ze zacht en smeuïg geworden is dan vermengen met 1 flinke eetlepel fijn gehakte peterselie.

Zuurkool sla:

1 ons zuurkool, 1 grote zure appel (bijv. 1 reignet), 2 eetlepels honing of bruine suiker. De zuurkool wassen en fijn snijden. De appel raspen en met de suiker met de zuurkool vermengen. Dit recept zal u misschien wat vreemd lijken, maar de smaak valt mee, het smaakt lekker fris op het brood.

Vlees met augurk:

Heeft u wat vlees over, bijv. een runder- of een varkenslapje, snijdt het dan fijn en vermeng het met fijn gehakte augurk. Ge kunt bijna gelijke hoeveelheden vlees en augurk nemen. Heeft u het bij de hand, dan is een scheutje salata of wat olie en azijn er ook zeer smakelijk door.

Eet lekker! Maar probeer niet alle nieuwe dingen tegelijk. Eén voor een, dat zal het beste gaan. E. J. BRUINS.