is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1245, 26-07-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARGANG - No. 1245 26 JULI 1939

De Proletarische^

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. VrouwenPropaganda-clubs in Nederland onder redactie van C. Pothuis—Smit

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. T. Werkhoven—Dijkhuis, e.a.

Bij dit nummer behoort als bijvoegsel „Ons Kinderblaadje"

VACANTIE

(Zie het artikel op blz. 2)