is toegevoegd aan je favorieten.

De proletarische vrouw; blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen, jrg 34, 1939, no 1253, 20-09-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34ste JAARGANG - No. 1253

20 SEPTEMBER 1939

Weekblad van de Bond van Soc.-Dem. Vrouwen- <|' P

Propaganda-clubs in Nederland onder redactie ^

Met vaste medewerking van Igna, H. Verwey—Jonker, H. T. | jj || ^ | ' ||

BEj dit nummer behoort als bijvoegsel „Ons Kinderblaadje"

ONBEZORGD!

{Zie het- artikel op blz. 2)