is toegevoegd aan je favorieten.

Vrouw en gemeenschap; maandblad van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, jrg 5, 1934-1935, no 2, 15-07-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND TYPING OFFICE

VACANT

COPIËEREN

VERMENIGVULDIGEN VERTALEN

TELEFOON 44025 EN 44625

DAMRAK 44

AMSTERDAM

VACANT

VACANT

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING

ROTTEROkM AMSTERDAM ■ 's-GRAVENHAGE KAPITAAL EN RESERVE /65.00Q000.

BIJKANTOOR VOOR VROUWELIJKE CLIËNTEN

BOK IN tUV AM5TERDAM

LEIDING.

Mc*. C. M. MEIIERS

M«I M». C. D. E. KLE1NHOONTE

BEHANDELING VAN ALLE FINANCIÈELE AANGELEGENHEDEN

Thans is overal bij den boekhandel de goedkoope dundruk editie te verkrijgen van het klassieke meesterwerk der Russische Letterkunde

DE DOODE ZIELEN

door NIC. GOGOL

Graatoriseerde TertBlhig door S. VAN PRAAG - 400 blz., omslag in drie kl.oren

Slechts f 1.40 ingenaaid, f 1.90 gebonden

Onbarmhartig geeselt Gogol al de lagere instincten die in zijn volk leven, waarvan een Tchitchikow, die jacht maakt op doode zielen. — hij koopt namelijk de lijfeigenen, die reeds gestorven, maar nog niet uit de registers geschrapt zijn — zoo goed weet te profiteeren. Maar ook, welk een mededoogen spreekt er uit dit werk, welk een Hefde voor het Russische volk en de bodem waarin het wortelt.

- , „ a's wordt vanzelfsprekend door elk nieuw geslacht

- „ontdekt en gelezen.

Uitgeversbedrijf „DE SPIEGHEL'

Amsterdam