is toegevoegd aan je favorieten.

Maandblad van de Vereeniging voor vrouwenrechten in Nederlandsch-Indië, jrg 11, 1937, no 2, 01-02-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9e Jaargang FEBRUARI 1937 No. 2

n

MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING VOOR

VROUWENRECHTEN

IN NEDERLANDSGH-INDIË

Doel: Het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de vrouwelijke ingezetenen van Nederl.-Indië naar denzelfden maatstaf als voor mannelijke wordt aangelegd, en de wettelijke, maatschappelijke en economische gelijkstelling van de vrouw met den man.

„KENANGA" BATAVIA-C.

Het Lidmaatschap der Vereeniging bedraagt f 5. — per jaar.