is toegevoegd aan je favorieten.

Tesselschade, jrg 11, 1891-1892, no 5, 01-09-1891

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam. Op onze aanvraag in het vorige Blaadje om eenigen steun bij de opleiding van eene jonge dame voor apothekeres, ontvingen wij van de Correspondente te Kapelle ƒ6, van de Afdeeliug Gorinehem ƒ10, van de Afd. Nieuwediep ƒ10, van de Afd. Amersfoort ƒ 25, te zamen ƒ51, waarvoor wij onzen hartelijken dank betuigen.

J. A. J. TESTAS, 2de Secretares.

Bemiddelingsbureau tot het bezorgen van betrekkingen, uitsluitend aan beschaafde vrouwen.

Bemiddelingsbureau Den Haag, Mevrouw COUMANS— ÏJZENDOOHN, Laan Copes van Cattenburgh 34. Spreekuur Dinsdag van 10 tot 12 ure. Bij beletvraging alle overige dagen der week.

Bemiddelingsbureau Amsterdam, Mevrouw LUGT— "Verschuur, Tesselschadestraat 8. Spreekuur: voor dames bij wie eene betrekking vacant is, "Donderdag van l1^—31/2 ure; en "Woensdag-ochtend van 10—12 ure voor dames die geplaatst wenschen te worden.

N°. 1076. Verscheidene Dames bieden zich aan tot assistentie in de huishouding, hetzij om zelfstandig op te treden of de vrouw des huizes behulpzaam te zijn. Adres Mevrouw COUMANS — IJzendooiin, Laan Copes v. Cattenburch 34, Den Haag.

N°. 1077. In de nabijheid van de Scheveningsche boschjes wordt voor eene dame pension aangeboden tegen nader te bepalen condities. Adres als boven.

N°. 1078. Eene onderwijzeres biedt aan 2 of 3 kinderen een aangenaam tehuis aan in een gezond oord. Adres als boven.