is toegevoegd aan uw favorieten.

Moeder; practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin, 1935, no 12, 1935

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOEDER

PRACTISCH TIJDSCHRIFT VOOR DE VROUW IN HET GEZIN Algemeen leider Prof. Dr. J. WATERINK te Amsterdam Uitgave N.V. Gebr. ZOMER & KEUNING’S Uitgeversmij. te Wageningen. Telef. 2345 en 2346. Postgiro 43550. Adres voor Redactie en Administr.: Bureau „MOEDER", Wageningen. Dit tijdschrift verschijnt den tweeden Donderdag van iedere maand. Abonnementsprijs f 2.40 per half jaar bij vooruitbetaling. Voor het buitenland f 6.— per jaar bij vooruitbetaling. Men abonneert zich voor een geheelen jaargang. Advertentie-tarieven worden op aanvrage toegezonden.

DECEMBER 1935

NUMMER 12

MET HANDWERKBIJLAGE.

INHOUD

Biz. 1. MOEDERS GROOTE ZORG, door Prof. Dr. J. Waterink 460 Geen slechler middel tegen nagelbijten e.d. dan telkens verbieden. 2. HARRY’S BESTEMMING, door C. Th. Jongejan— De Groot 462 3. HOE KOMT DAT? 465 ’t Antwoord staat op pag. 496. 4. JOOST GAAT FOTOGRAFEEREN ,466 Ontwikkelen doet Joost natuurlijk ook zelf. 5. VERLOVING- EN VERLOVINGSGESCHENKEN, door Mr. D. W. O. A. Schut 468 Wat moet er met de cadeaux gebeuren, ais het „af" raakt. 6. TOON- OF WOONKAMER? 470 7. VARENS IN DE HUISKAMER, door A. J. Herwig 471 Hoeveel water hebben ze noodig? 8. VERBORGEN MACHTEN, door L. v. Klinken . . 472 De onvoorziene omstandigheden bij de opvoeding. 9. BRIEF VAN EEN MOEDER 474 10. MOEDER CINEAC . 475 Een splinternieuwe interessante iubne.< van „Moeder". 11. ALS BABY VERWACHT WORDT, door J. W. J. Schat—Wagner 476 Veel groenten en fruit is goed voor de aanstaande moeder. 12. HOE VADER EN MOEDER HUN KROOST KIEKTEN, door A. Poll 478 13. DRIFTKOPJE, door L. v.d. Zweep 480 ’t Beste is niet te veel aandacht eraan te schenken. 14. DE BESMETTELIJKE ZIEKE IN HUIS, door J. W.

Biz. Bruins, arts 481 Denk om het kommetje met lysol! 15. BEWEGINGSSPELEN VOOR WINTERAVONDEN, door W. E. Ras 483 Een paar robbedoesspelletjes. 16. VOOR TWEE FLIKKERENDE KAARSEN, door G. Blanken Wzn 485 Zelfgemaakte standaard van celotex. 17. WIJ GAAN BAKKEN, door R. T 486 Allerlei heerlijkheden voor de koude winterdagen. 18. SLAAP, KINDJE, SLAAP, door Ali v.d. Stouwe . 487 Wat baby ’s nachts aan moet hebben. 19. VAN EEN OUDEN VILTEN HOED 488 20. GEBREID KUSSENDEK, door J. M. Wijnands . . 488 21. AARDIGE HANDWERKEN, door Dorine Teunissen 489 Bij de „Moeder"-bijlage. 22. ZELFGEMAAKT JAKJE 490 23. GEHAAKTE WOLLEN HANDSCHOENEN, door C. J. v.d. Struyf 491 24. HOUTEN GESPEN EN KNOOPEN, door Adri van Nood 491 25. GEBREID PULLOVERTJE, door W. Aalders-Manten 491 26. WIJ HELPEN ELKAAR 492 Helpt U ook mee? 27. ONZE KERSTTAFEL, door Dorine Teunissen . . . 493 28. VOOR SNEEUW EN IJS, door Dorine Teunissen 494 29. KINDERBEDTIJD, Nachtponnetje door E. H. v. Wagensveld 495 30. KAMERJASJE, door E. H. v. Wagensveld . . . 495 31. door E. H. v. Wagensveld 495 32. VAN DE REDACTIETAFEL 496 33. HANDWERKBIJLAGE.

459