is toegevoegd aan je favorieten.

Driemaandelijksche mededeelingen van de Vereeniging in Indië van Vrouwelijke Oud-Studenten V.I.V.O.S., jrg 16, 1939, no 3, 1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Mevr. Mr. P. Rutges-Nix.

* Mevr. G. Wolff-Sijbolts, wegens vertrek.

Mevr. T. de Jonge-Simon Thomas, wegens vertrek.

Afdeeling Bandocng.

Nieuwe leden :

Mej. N. Groenewegen, Nic. Maesweg 23

* Mevr. L. v. Koenigswald-Beyer, Duitsch M. 0.8. Groningen Tjilaki-str. 3.

Adresveranderingen :

Mevr. Dr. I. M. Kasewinkel-Bandholz Bilderdijkstr. 12.

Bedankt:

Mevr. C. Best-Veerkamp, wegens vertrek.

Mevr. J. Frieling-Ouwehand, wegens vertrek.

Mevr. Ir. E. C. Einthoven-Zeeman, wegens vertrek.

Mevr. C. v. Gulik-v. Alphen, wegens vertrek.

Mevr. A. Koets-van Oordt, wegens vertrek,

Errata :

Mevr. Ir. H. Reyenga-van Gelderen., Delft, Tjitaroempl. 10.

Afdeeling Soerabaja.

Nieuwe leden :

* Mevr. D. Meinardi-Flaumenhaft Geneeskunde Praag-Leiden Einbong Tandjong 34 Arts C. B. Z.

* Mevr. Mr. J. C. M. Puister-de Man Rechten Amsterdam Lombokstraat 10.

Mevr. J. C. A. Spruyt-Lambeek Engelsch Utrecht Palmem laan 35.

Mej. G. Vermeulen Kunstgeschied. Utrecht Setailstraat 34 Leerares Eng. partic. scholen.

* Mej. J. Vriens Aardrijksk. M. O. Utrecht Coenboulevard 38 Leerares Lyceum.