is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 5, 1910, no 12, 30-12-1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Dongen (een weinig), Groningen, Waalwijk en Besoijen. Daarentegen was het kleiner dan de vraag te Kaatsheuvel, Baardwijk en Loon op Zand (opgave van de K. v. A. te Waalwijk). Overigens bestond er evenwicht.

Werkloosheid kwam voor te Amsterdam (eenige), Oisterwijk (één werklooze, echter niet wegens slapte), Waalwijk (eenige), Loon op Zand (eenige door opheffing van een zaak; volgens opgave van de K. v. A te Waalwijk) en Baardwijk (één werklooze).

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Dongen (S), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Nijmegen (Vg), Oisterwijk (V), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C), Vlissingen (B), Waalwijk (S).

Zadelmakerij. De toestand was normaal of bevredigend te Arnhem, Delft, Hilversum en Leiden (goed werk). Minder gunstig was de toestand te Haarlem (slechts matig werk) en te Utrecht, waar wel geregeld werk was, doch waar men bleef klagen over gebrek aan nieuw werk (concurrentie van buiten). Slapte viel ten slotte waar te nemen te Amsterdam (iets korter werktijd), 's-Hertogenbosch en Rotterdam.

Te Amsterdam overtrof het aanbod de vraag en kwam eenige werkloosheid voor. Overigens waren vraag en aanbod gelijk en heerschte geen werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Hilversum (B), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Utrecht (C).

Leerlooierij. Er was geregeld werk te Arnhem, Delft, Eindhoven, Gilze (de bedrijfstoestand wordt echter nog gedrukt door de dure huiden), Loon op Zand, Oisterwijk (vrij druk) en Utrecht.

Daarentegen werd slapte waargenomen te Leiden (het bedrijf kwijnt wegens de buitenlandsche concurrentie) en Rijen (nieuwe stijging der huidenprijzen).

Te Oisterwijk overtrof de vraag naar werkkrachten het aanbod, maar overigens waren beide gelijk. G. w.

Arnhem (O), Delft (Vg), Eindhoven (P), Gilze (P), Leiden (Tn), Loon op Zand (P), Oisterwijk (V), Rijen (P), Utrecht (C).

Drijfriemenfabricage. Toestand gewoon. Geen aanbod van werkkrachten. G. w.

Rotterdam (C).

Zeemlederfabricage. Voortdurende achteruitgang in verband met de hooge prijzen der huiden. Aanbod van werkkrachten doet zich bijna niet voor, aangezien de verdiensten in dit bedrijf doorloopend laag zijn. G. w.

Leiden (Tn).

X. Oer, steenkolen, turf.

(Minéraux, houille, tourbe.) '

Steenkolenindustrie in Zuid-Limburg. Inlichtingen van een werklieden-vakvereeniging. De verlevendiging van vorige maanden hield aan (grootere afzet van huisbrandkolen). Meer werklieden aangenomen. G. w.

Inlichtingen van een andere werklieden-vakvereeniging, uitsluitend betrekking hebbende op een staatsmijn te Heerlen. De ontgonnen kolen hadden over het algemeen geregelden afzet In geringe mate werden zij nog opgestapeld, maar dit geschiedde meer wegens gebrek aan spoorwegwagons dan wegens slapte. Nog steeds werden er arbeiders aangenomen, doch thans in hoofdzaak ter vervanging van anderen, niet meer zoozeer tot uitbreiding van personeel. Intusschen bleven de loonen nog gedrukt. G. w.

Inlichtingen van een patroonsvereeniging over het tijdvak 15 October—15 November. Er was een levendige vraag naar kolen, maar gebrek aan ledig spoorwegmateriaal belemmerde de uitvoering van de bestellingen. Het aanbod van werkkrachten was eer iets grooter dan kleiner dan de vraag. G. w.

Veenderij, turfgraverij. De drukte was nog bevredigend, hoewel volgens Hoogeveen de werkzaamheden in de tweede helft der maand begonnen te verminderen in verband met de weersgesteldheid. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Deurne (W), Hoogeveen (Ve).

XI. Bewerking van metalen.

(Métaux.)

Goud- en zilversmeden. Slapte heerschte alleen te Gouda. Hiertegenover stond verlevendiging te Haarlem (St. Nicolaas), 's-Hertogenbosch en Rotterdam (over