is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en blikslagerij, te Den Helder bij koperslagers, te 's-Hertogenbosch in de metaalwarenfabricage, de koperslagerij, de loodpletterij en de capsulenfabricage, te Kampen in de emaillefabriek (steeds flink werk), te Leiden in de grofsmederij, te Maastricht, te Rotterdam in het grootbedrijf (echter werden in één fabriek wegens slapte 13 werklieden ontslagen), de blikslagerij, de blikemballage en bij vijlenkappers, te Tilburg in de koperslagerij en te IJsselmuiden in de blikemballagefabriek.

Bepaalde drukte heerschte er te Dordrecht in de blikslagerij (seizoen), de metaalwarenfabricage en de brandkastenfabriek (enkele arbeiders aangenomen, overwerk), te Haarlem in de lettergieterij, te Helmond, te Leeuwarden in de blikslagerij en de kachelfabriek, te Leiden in de kettingfabricage, te Rotterdam bij koperslagers (seizoen), te Schiedam in de kettingfabricage en te Vlissingen in het grootbedrijf (veel overwerk).

Daarentegen werd eenige slapte waargenomen te Hilversum in de haardenen brandkastenfabriek, te Schiedam in de metaalwarenfabricage en in sommige koperslagerijen, te Vaals (behalve in de speldenfabricage; hier en daar werd korter gewerkt) en te Dordrecht in de scheermessenfabriek (matig werk).

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Delft voor de koper- en blikslagerij (aanbod van elders), te Dordrecht voor de blikslagerij, te 's-Gravenhage voor de kopergieterij, te Kampen voor de emaillefabriek, te Rotterdam voor het grootbedrijf en te Vaals. Daarentegen was de vraag grooter dan het aanbod te Dordrecht voor de metaalwarenfabricage en te Maastricht. Overal elders waren beide gelijk. Werkloosheid werd alleen gerapporteerd door Dordrecht ten opzichte van de blikslagerij.

Amersfoort (B), Arasterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (D), Den Helder (B), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Maastricht (As), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vaals (W), Vlissingen (M), IJsselmuiden (Kampen B).

Smederij. Te Middelburg, Schiedam Vlissingen en Zutfen werd slapte waargenomen, maar overal elders was de hoeveelheid werk thans bevredigend. Van eenige seizoenverlevendiging werd daarbij melding gemaakt door Alfen, Dordrecht (bij enkelen overwerk), Groningen, Haarlem (enkele werkkrachten aangenomen), Kampen, Leeuwarden (vrij druk) en Rotterdam.

Te Dordrecht en Middelburg was het aanbod kleiner dan de vraag, maar te Delft (aanbod van elders) en Rotterdam overtrof het de vraag. Overal elders bestond evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amersfoort (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B),'s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Bussum (Hilv. B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Middelburg (KF), i) Nijmegen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Tilburg (B), Vlissingen (M), Zutfen (B).

ijzergieterij. De toestand was overal bevredigend. Te 's-Hertogenbosch heerschte drukte.

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Bergeu op Zoom (KF), Breda (B), Dordrecht (B), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Leiden (B).

XII. Vervaardiging van stoom- en andere werktuigen.

IConstruction de machines a vapeur et autres instruments.)

Machinefabricage. De toestand was bevredigend of gunstig te Alfen, Amsterdam, Arnhem, Delft (drukker dan in Februari), te Dordrecht in de machinefabricage (druk) en de constructiefabrieken (geen slapte meer, enkele gezellen aangenomen), Enschede, Gouda (druk), Groningen, Haarlem (drukker dan in Februari; meer personeel aangenomen), Helmond, 's-Hertogenbosch, Hilversum (de slapte eindigde), Kampen (druk), Leeuwarden (druk), Leiden en Schiedam (eenige drukte).

Slapte werd alleen waargenomen te Breda.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Breda en Haarlem (meest aanbod van niet-vaklieden). Daarentegen was de vraag grooter dan het aanbod te Delft voor de machinefabricage, te Dordrecht voor de constructiefabrieken en te Schiedam voor de ketelmakerij. Overal elders bestond evenwicht. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Breda (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Helmond (KF), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (B).

!) Deze inlichtingen hebben betrekking op de maanden Januari, Februari en Maart 1911