is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Electriciens. De toestand was bevredigend te Arnhem, Delft (iets drukker dan in Februari, nieuwe aansluitingen), Enschede, Groningen en Nijmegen, terwijl er groote drukte heerschte te Leiden (tramaanleg). Daarentegen was het te Dordrecht slap, zoodat ontslag van werkkrachten voorkwam.

Vraag en aanbod waren overal gelijk, behalve te Leiden, waar de vraag grooter was. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Groningen (B), Leiden (B), Nijmegen (B).

Rijwielindustrie. Slapte werd nog gerapporteerd door Dordrecht en 's-Hertogenbosch (echter eenige verlevendiging). In de overige plaatsen deed het betere seizoen de winterslapte reeds eindigen, waarbij Groningen melding maakte van aanneming van nieuwe werkkrachten.

Vraag en aanbod van werkkrachten waren over het geheel gelijk, behalve te Groningen, waar het aanbod de vraag overtrof en nog werkloosheid voorkwam.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh),'s-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh).

Instrumentmakers. Delft sprak van drukte, de overige rapporten van geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Slapte te Dordrecht, maar geregeld werk te Groningen en 's-Hertogenbosch. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Druk werk; meer personeel, langer werktijd voor enkele categorieën. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B).

XIII. ScheepsbouAV, vervaardiging van rijtuigen.

(Construction de navires et voitures.)

IJzeren- en houten-scheepsbouw. Slapte werd nog waargenomen te Dordrecht in den houten-scheepsbouw (uitsluitend herstellingswerk), te Den Helder en op één der groote werven te Haarlem (± 25 arbeiders ontslagen). Overal elders was de stand der werkzaamheden bevredigend of gunstig. Meer werk dan in de vorige maand was er te Alfen (druk, meer personeel), Amsterdam (de slapte eindigde), te Dordrecht in den ijzeren-scheepsbouw (meer personeel), te Groningen (meer personeel, de slapte eindigde) en Schiedam.

Te Haarlem en Den Helder overtrof het aanbod van werkkrachten de vraag, maar te Alfen, Dordrecht (ijzeren-scheepsbouw), Groningen en Vlissingen overtrof de vraag het aanbod, terwijl voorts Amsterdam van weinig aanbod van bekwame vaklieden sprak. Overigens waren vraag en aanbod gelijk. Van eenige werkloosheid werd melding gemaakt door Haarlem.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (M).

Rijtuig- en wagenmakerij. Te Groningen en Haarlem was het nog slap, hoewel iets minder dan in Februari. Hiertegenover stond drukte te Enschede (meer personeel) en 's-Gravenhage (als voren).- In alle overige plaatsen was de hoeveelheid werk normaal en bevredigend.

Te Enschede was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod, doch te 's-Gravenhage en Haarlem overtrof het aanbod eenigermate de vraag. Overal

elders bestond evenwicht. G. w.

Alfen (B), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenlmge (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Botterdam (Mh), Schiedam (B).

XIV. Papier.

(.Papier.)

Papierfabrieken. Zeer gunstig. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Vg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B).

Boekbinders. Over het algemeen was de hoeveelheid werk bevredigend, met evenwicht tusschen vraag en aanbod en geen werkloosheid. Alleen te Amsterdam heerschte eenige seizoenslapte, zoodat het aanbod de vraag overtrof en er 12 a