is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 binders zonder werk waren. Te Rotterdam werd vrij algemeen nog overgewerkt, maar te Delft kwam overwerk niet meer voor.

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (Dt, Groningen (B), Haarlem (D). 's-Hertogenboseh (B), Leiden (B), Nijmegen (Vg), Botterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. De toestand was over het algemeen bevredigend. Alleen te Schiedam werd slapte waargenomen in de afd. steendrukkerij. Hiertegenover rapporteerde Hilversum verlevendiging.

De stroocartonfabriek te Leeuwarden is gefailleerd.

Te Amsterdam was de vraag naar werkkrachten grooter dan het aanbod. Daarentegen overtrof te Schiedam en Westzaan het aanbod de vraag. Overigens waren beide gelijk. Eenige werkloosheid werd alleen gerapporteerd door Schiedam.

Amsterdam (D), Groningen (B), 's-Gravenhage (D), Haarlem (ü), Hilversum (P), Leeuwarden (K), Leiden (B), Schiedam (Vg), Westzaam (P).

XV. Textielnijverheid.

(Industrie textile.)

Textielnijverheid. Slapte viel slechts waar te nemen te Enschede in de katoenweverijen (de toestand was nl. een weinig gedrukt wegens de duurte der grondstoffen), te Geldrop in sommige fabrieken (arbeidsduur verkort), te Helmond in 2 ondernemingen (wachten op grondstoffen, volgens V), te Leiden in de dekenweverijen en, voor zoover het handwerk betreft, eveneens in de drukkerij van wol, katoen en linnen, te Tilburg in enkele fabrieken en te Vaals (zeer slap; arbeidsduur verkort, ontslag van gezellen).

De toestand werd gewoon bevredigend genoemd te Enschede in de katoenspinnerijen, -ververijen, te Groningen in de tricotage (matig werk), te Helmond (volgens KF), Hengelo (iets beter dan in Februari), te 's-Hertogenbosch bij breisters, te Leiden in de katoenweverijen, de laken- en greinweverijen, de sajetspinnerijen en de fabricage van lampenpitten, breigaren en netten en ten slotte te Utrecht in de breierijen.

Drukte heerschte te Boxtel (arbeidstijd langer, loonen hooger), Eindhoven (meer personeel aangenomen), Gemert (als voren), Goirle (meer overwerk), te Helmond in 2 roodververijen (werkkrachten aangenomen), te Leiden in de machinale afdeeling van de drukkerij van wol, katoen en linnen en eveneens in de breierijen (de verlevendiging hield aan) en te Rotterdam in de wattenfabricage (meer werkkrachten aangenomen).

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Boxtel, Eindhoven, te Enschede, voor zoover betreft jeugdige wevershulpen voor de katoenweverijen, te Gemert en te Helmond voor de roodververijen. Daarentegen was de verhouding omgekeerd te Hengelo, voor zoover betreft jeugdige vrouwelijke werkkrachten, te 's-Hertogenbosch (breisters) en Vaals. Overal elders bestond evenwicht tusschen vraag en aanbod.

Werkloosheid kwam alleen voor te Geldrop (een weinig) en Vaals (tamelijk veel).

Boxtel (Mv en V), Eindhoven (V), Enschede (Ki), Geldrop (V), Gemert (V), Goirle (V), Groningen (C), Helmond (KF en V), Hengelo (Tn), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Botterdam (C), Utrecht (C), Tilburg (As), Vaals (W).

Bewerking van katoenafval. Normaal. Vraag en aanbod ongeveer gelijk. G. w.

Enschede (Ki).

Vellenblooterijen. Behoorlijk werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

Tapijtfabricage. Te Rotterdam seizoendrukte (langer werktijd, meer personeel, meer verdiensten), te Hilversum eenige seizoenverlevendiging (de werktijd iets verlengd), te Laren nog steeds eenige slapte.

Te Hilversum en Laren was het aanbod van werkkrachten iets grooter dan de vraag; Rotterdam kon hieromtrent geen opgave verstrekken. Te Hilversum heerschte eenige werkloosheid.

Hilversum (Ti), Lareu (Hilversum Ti), Botterdam (C).

Bandfabricage. Te 's-Hertogenbosch was de toestand vrij bevredigend en iets beter dan in vorige maanden. Te Arnhem was het in de afdeeling weverij en ververij slap, maar in de afd. bleekerij werd overgewerkt.

Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).