is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 4, 30-04-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Ned. Chr. Bouwarbeidersbond (vakafd. Kalk- en Steenbewerkers der afd.

Utrecht)

Alg. Ned. Timmerliedenbond (afd.

Utrecht)

Timmerliedengilde „St. Joseph" . . Kalk- en Steenbewerkersgilde „De Heilige vier Gekroonden". . . . Prot. Chr. Schildersgezellenvereeniging Alg. Ned. Metaalbewerkersbond (afd.

Utrecht)

R.-K. Metaalbewerkersbond (afd.

Utrecht)

Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (afd. Utrecht) **) . . B.-K. Tabaksbewerkersgilde „St. Wil-

lebrord" ...

Chr. Bond v. Sigarenmakers- en Tabakbewerkers in Nederl (afd. Utrecht) Ned. Bond van Geëmployeerden in het Logement- en Koffiehuishoudérsbedrijf (afd. Utrecht)**)

Vlaardingen. 18)

Vereeniging van Bouwvakarbeiders

„Onderlinge Steun"

Christelij ke Kuipersgezellenvereeni-

ging „Eensgezindheid"

Zeevisschersvereeniging ,/Vrede en

Welvaart"

„St. Antonius van Padua" ....

2 I 3 i I 5 1 6 7 8 ~9 J 10 11 Ij 12 j 13 14 j 15

10 1,— 0,60 0,60 I 4,20 2,40 2,40 4,20 4,— 4,— 1,29 2,15 1,29 2,15

0,60 0,60 28,8 2,- 2,- 5,8 3,3 3,3 1,- 1 67 1 - 1 67

67 3,60 1,60 1,60 21,60 9,60 9,60 6,- 6,- 6^- 4,80 3^- 4>0 3^-

73 7,40 | 2,60 2,60 44,20 15,40 15,40 6,— 6,— 6,— 7,70 2 96 7 70 2 96 47 1,- 0 0 5,4 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0

78 0,80 0 0 4,8 0 0 6,- 0 0 0 0 0 0

08 0,80 0,80 0,80 4,8 4,8 4,8 6,— 6,— 6,— 4,— 5, 2,40 3,

135 1,20 1,20 1,20 7,20 7,20 7,20 6,- . 6,- 6,- 5,04 4,20 3,60 3,-

74 0,80 0,80 0,80 4,80 4,80 4,80 6,- 6,— 6,- 3,20 4,— 2,40 3,— 56 0,40 0 0 2,40 0 0 6,— 0 0 0 0 0 0

58 0,80 0,80 0,60 5,60, 4,80 3,60 7,— 6,— 6,— 2,40 3,— 1,80 3 —

16 1,— 1,— 0,40 4,20 4,20 1,80 4,2 4,2 4,5 2,10 2,10 0,90 2,25

51 1!— 6>- 6,— 6,— 6,- 6,— 6,— 3,— 3,- 3,— 3,—

260 25,80 25,80 24,80 146,60 146,60 134,20 1 5,7 5,7 5 4 36 95 1 43 33 55 135

30 0,80 0,80 0,80 3,60 3,60 3,60 4,5 4,5 1,5 1,21 1,51 U9 J'49

I

I8) Zie de noot op bladz. CLXXXV.

') Kolommen 3 tot en met 11 zeven aan liet gemiddelde der rijf wekeu I bewerkersgilde „Sc. JStor", do Tvpografenvereeu. „L,eo XIII , de vereenigiugen

ctrr !/• / „ ' 4-^4. v- 7 A .'/ 7H77 Div/p huln ia in r/pn nnam rJpe TT ppron pïi HlpuscrpTimn hn.lfl rïP H nnthP.WPirkfirS