is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het overige evenwicht tusschen beide bestond. Zeer geringe werkloosheid kwam nog voor onder de maatwerkers te Amsterdam.

b. Dameskleeding, ondergoederen, enz. De toestand werd normaal genoemd te Amsterdam in het dames-maatwerk en de lingeriezaken, te Groningen in mantelzaken (matig druk) en het lingerievak (goed werk) en te 's-Hertogenbosch in de dameskleermakerij. Overigens was het in alle branches druk in verband met het seizoen.

De vraag naar werkkrachten overtof het aanbod te Groningen bij de kleermakerij voor winkels, te Haarlem voor de dameskleermakerij en de ondergoederenconfectie en te 's-Hertogenbosch voor de linnen-confectie en de confectiewerkmanskleeding. Daarentegen was het aanbod nog grooter dan de vraag voor het dames-maat- en confectiewerk te Amsterdam, waar onder de dames-maatwerkers ook nog eenige werkloosheid voorkwam. Overigens bestond er evenwicht tusschen vraag en aanbod en waren er geen werkloozen.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Tilburg (As), Utrecht (C), Vlissingen (B).

Vervaardiging van hoeden en petten. De toestand werd gewoon, normaal genoemd in het dameshoedenvak te Rotterdam (en-groszaken) en Amsterdam en de pettenmakerijen te Groningen. Overal elders heerschte drukte, nl. in de dameshoedenmakerij te Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Leiden, Rotterdam (détailzaken) en Schiedam, in de hoeden- en pettenindustrie te Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht en de hoedenfabricage te Maastricht.

Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht, behalve te Groningen in het dameshoedenvak en te Rotterdam in de détailzaken-dameshoeden en de heerenhoeden- en pettenmakerijen, waarvoor de vraag grooter was dan het aanbod. Werkloosheid viel nergens waar te nemen.

Amsterdam (C), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leeuwarden (K), Leiden (Tn), Maastricht (As), Rotterdam (C), Schiedam (Vg), Utrecht (C).

Parapluienfabricage. Gewoon werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G.w.

Nijmegen (Vg), Tilburg (As).

Bontwerkers. Seizoenslapte. Te Amsterdam overtrof het aanbod de vraag een weinig en kwam geringe werkloosheid voor. Te Arnhem en Haarlem waren vraag en aanbod gelijk, zonder werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), Haarlem (C),

Beddenfabricage. Te 's-Hertogenbosch en Leiden was gewoon werk, maar te Rotterdam heerschte seizoendrukte (bij sommigen langer werktijd en daardoor betere verdiensten). Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

's-Hertogenbosch (B), Leiden (Tn), Botterdam (O).

Wasch- en strijkinrichtingen. Het seizoen (schoonmaak, Paschen) bracht bijna overal eenige verlevendiging of reeds drukte. Van uitbreiding van personeel werd daarbij melding gemaakt door Delft en van eenige verlenging van den werktijd door Utrecht.

Te Delft en Haarlem was de vraag naar werkkrachten iets grooter dan het aanbod. In de overige plaatsen bestond vrijwel evenwicht. G. w.

Alfen (Vg), Amsterdam (C), Arnhem (C), Delft (O), Groningen (C), Haarlem (C), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Nijmegen (Vg), Botterdam (C), Utrecht (C).

Chemische wasscherijen en stoffenververijen. Er heerschte seizoendrukte. Te Haarlem en Rotterdam werd meer personeel aangenomen, terwijl te Rotterdam bovendien de werktijd verlengd werd, zoodat de verdiensten stegen.

Te Haarlem en Rotterdam overtrof de vraag naar goede werkkrachten het aanbod. Overigens waren vraag en aanbod vrijwel gelijk. G.w.

Arnhem (C), Groningen (C), Haarlem (C), Leiden (Tn), Nijmegen 0 Ö» Rotterdam (u), Schiedam (Vg), Utrecht (C).

Tapijtreiniging. Verlevendiging. Meer personeel. Vraag en aanbod gelijk. G.w.

Groningen (B).

Barbiers en kappers. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (C).

VIII. Kunstnijverheid.

(Industrie artistique.)

Beeldhouwers (in steen), ornamentwerkers. Redelijk druk. Te Amsterdam bleef evenwel werkloosheid voorkomen; het aanbod overtrof de vraag zelfs weer in sterkere mate dan in Maart.

Amsterdam (B), 's-Hertogenbosch (B).