is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VI. Overzicht van de hoegrootheid van het minimum-uurloon in cents ('voor volwö6nen) op I Januari van het aangegeven jaar, volgens de bestekbepalingen van gemeentewerken.

JAAR.

Amsterdam. Gemeenten n , met meer s-Gravenbage. dan 100 000 i

Utrecht. inwoners.

GEMEENTEN MET 20 000—100 000 INWONEKS.

NoordBrabant. Gelderland.

Zuid-Holland.

Noord-Holland.

Zeeland. Utrecht.

Friesland. Overijssel.

Groningen.

Drenthe.

Limburg.

Breda.

Nijmegen.

Delft.

Dordrecht. Gouda.

Leiden. Schiedam. Vlaardingen. Alkmaar. Haarlem. Den Helder.

Hilversum.

Zaandam.

Vlissingen.

Amersfoort.

Leeuwarden.

Deventer. Enschede. Zwolle. Groningen.

Emmen. Maastricht.

~

GEMEENTEN MET 10 000-20 000 INWONERS.

NoordBrabant.

Gelderland.

ZuidHolland.

^

NoordHolland

/ Utrecht. I

Friesland.

Overijssel.

I GroninI gen.

! Drenthe.

Limburg.

Roosendaal c.a.l Sutphen.

Sliedrecht.

Bussum.

ïoorn.

I

Zeist. Harlingen.

Leeuwarderadeel.

Öoststellingwerf.

Opsterland.

Schoterland.

Smallingerland.

Sneek.

"Weststellingwerf.

Wonseradeel.

Kampen.

Lonneker. Yeendam. Winschoten.

Assen.

Roermond.

Yenlo.

Gemeenten met minder dan

10 000 inwoners.

Gelder-

Wageningen. land#

Enkhuizen. XT , Noord- Holland.

Weesp.

Goes. Zeeland. Baarn. Utrecht. Het Bildt. Friesland.

Vries. Drenthe.

1 I 2 I 3 I 4 I 5 1 6 I 7 I 8 j 9 10| 111 12 13(141 15| 16 171 lBj~19| "20 | 21 | 22 | 23 24 [ 25 j 26 27 287—29~7"3Ö~3T~atl3* "35 36' 37 j 38 39 | 40 1 41 j 42 |~43 \ 44 j 45 I 46 47 | 48 49 50 51 52 | 53 54 | 55 56—57—58_

1895 23 IIIIIZ 'I III I IIisIIII I I~I^-1II I I I I Lf I I I _ _ _ — — — — —

ÏJ5" zzzzzzzzz1! z l7~~ ~ - - » - ie*)— 15 _ i_ > - — - - - - » - -1 - z z1? z z z iiiiiiii

1898 » — — » 17 » liiti ^ iq ^ —- — » —— — ■—■ » — —* — — — — — — —* — —

1899 » V ~ 14 - » - » - - , _ 18 v ~ ~ I _ * , - - -

innn — * ) — » — » — — » — » — — — — * io

ïom * ~T* * * a-15 - - 17i » -■ » - - » - -20 ~ » - — » - - - - " - -

1901 » — 17 — 19 23 » » » » IS _ v — — » — — » — — — — » lo — — — —

1902 » 22 » 1818 » » » 18 21 -17 - _»»!»__ * iST)t) {9 23 * b 17 - — - 15 - - - » - — - - 20«; - » — - —

1903 » » , _ _ is — » » , » » » 18 » — , J} , 8 » 6 17 15 » 15 - » 15 - — - - » - — — - » — » - - 1® -

1904 »»»__»_»» , , , 20 » » » 16;18')2) — 18 » — » — — » — 22 » »f — 17 » » » » — » » — — — — » — — — 15 » 20 » — 15 » —

1905 » ,.19 , _ » 19-- » » » , , , , >' __ , I 17 ' ƒ * ,fS - ' » » » • _ » » - I63)4) » - - - » »

1906 24 » 20 — 19 » _ » » __ „ 25 » 20-21 _ , , » , 1414-16 19 »» » » » _ „ , - » 15=) - » - - - » » * » - » - -

1907 »»»—»»_» » » » » x » » » 17- » 17 » » 20 » » » »_»»„']»»»» » » — » » — » — — » — — — » » li 18 ;

» >> » 17 » » - » 20 21 22 » . » » » » 19 »; » » 20 » » » » » __ » » 22 P >J » ;> - » » — » - 15 18 — - 15 3)") » » » » » » — —

s * » 20 » » , » 21 » » » » » » 18; 19 - » , » » ;> „ _ , » s 4 » 18 » 16 J) -) » * 17 3) » » — » 20 ») » » 16»)") 18 — » » >> » » » — 16-)

1910 25 » » » » » » » » » » x » » » » » » ,> -20 — » » » » ,, » >, ,> „ * \ » » » 164) » » 6) » » » — » 20 -f) » » — » — ) » s » ■* *.

1911 26 24 20 17 19 21 20 18 20 21 22 21 25 23 20-21 21 18 19 18; 20 — 20 18 20 16 14 14-16 17 - 22 23 22 19 18 17 15 17 15 17 18 15 — 16 — 15 18 — 18 — —7) 20 22 16 18 15 — —

1) Voor gewoon werk. 4) Bi) den b scholen L?) Het in de gemeente geldende normale loon wordt als mini- 9) Bi) arbeid aan de kerktorenspits 22 ets. (na 1905 20 ets.) en voor

' ™?nL^l,SChllCieluen Van, hout" en marmersoorten. , 5,' Bij nieuw uiï te voeren bouwwerken in het dienstiaar IflOO^hS'»1»»'» aangemerkt. werk aan het Sas en de daarbij staande gebouwen 18 ets.

• ) Mimmumloonen bij werken, waarmede in den loop van het aan- 22 cents. j I Na de invoering der Ongevallenwet 1901 20 ets.

gegeven jaai is aangevangen. q Bjj den_bouw van scholen in den laatsten tijd 17 ets.

STAAT VII. Overzicht van den maximum-arbeidsduur (aantal uren) per dag op I Januai1!^! he* aangegeven jaar, volgens de bestekbepalingen van gemeentewerken. )

JAAR.

Gemeenten met meer dan 100 000 inwoners.

Amsterdam.

I

's-Gravenhage. ; Utrecht.

GEMEENTEN MET 20 000-100 000 INWONERS. GEMEENTEN MET 10 000-20 000 INWONERS.

NoordBrabant.

Gelderland.

I

Zuid-Holland. Noord-Holland.

Zeeland. Utrecht. Friesland.

Overijssel.

Groningen.

Drenthe.

VVVFfö»?»; 7 Brabant, j Gelder- I land.

ZuidHolland.

NoordHolland.

Zeeland. Utrecht.

Friesland.

Overijssel.

Groningen.

Drenthe. Limburg.

Breda.

Arnhem.

Nijmegen.

Delft.

Dordrecht.

Gouda.

Leiden.

Schiedam.

Ylaardingen.

Alkmaar.

Haarlem.

Den Helder.

Hilversum.

Zaandam. Vlissingen.

Amersfoort.

Leeuwarden. Deventer. Enschede. Zwolle. Groningen. Emmen. Tf.Roosendaal c.t Zutphen.

Sliedrecht.

Bussum.

Velsen.

Middelburg. Zeist.

Harlingen.

Leeuwardera-

deel.

Ooststellingwerf.

Opsterland.

Schoterland.

Smallingerland.

Sneek.

Weststellingwerf.

"Wonseradeel.

! Kamper,.

; Lonneker.

i

| "Veendam.

,! Winschoten.

Assen.

; Roermond.

f Yenlo.

Itemeenten mej- mijnjjkk dan 10 000 inwoners.

. ,,r • Gelder■i Wagenmgen. iand-

,1 , Noordj Weesp. Holland.

I Baarn. Utrecht.

* Het Bildt. Friesland. ü| Vries. Drenthe.

i ! a " M 5 I 6 ! 7 I 8 I 9 I 10 11 I 12"'I ï3~rirrï6T^6~T^~TT8TT9~i~20 "121122 23; 24, 25 | ' «r :i2 a3l 35 136 37 I 38 39 1 40 41 ' 42 I 4a i 44 l 40 1 46 4V I 4S I I DU OL u. - -

1894 — — _ u j _ _ _ __ _ — 11-- — '— — — — — — — — — — —

1897 >> - I I 11 I I I II1;! 11 - 11 ~ ' ~11>1,1 I I I II I I I I — — » I I I I I ? I I - -

1 QQ8 xv ^ ^ » » -1- •—

» — — — » — — — — — » — » l i -97) xs , » _ — — — — — — — — — — » — — — — — » — — —

1899 > — _ » _ _ * 7 » — _ III I I * X" 8 — - — - — - -

1901 » — ■ 11 I' ! I I I I I " I i"T n ' » — 11 11 » ~ » ~> * I I I I I I I I I I I I I I _ — — — — — — -

^02 » ii » - » — - 1111 » - , l : : : i : n: r i: i-, n»)n 12 - - » - n») » = - - m

1904 10-9n a a " 11 »»» — »»» » » 11 » » » _ » jp » — » — 11 — — 12 11 » 12 - » 12 » 11-97) _ ]2 —

!X ].0'9» : : = ;r,: : ; ; ; ; : - ■ ï :=; = i = ü z = : = _ - u ••f - • -

1906 » »_»»,» - » » » _ , 10 » li ») » , > li _ » » ii,2 » - » 11») » 11 » » >' » » » » — » ^ ~ l _ _j * l II >> -

1908 >, I I TT a S _ * in in. TT * * * * * * * » 11 » » 10 » ~ » * * * » * * - 11") »

1909 , li?io*) i V :; : ^ : 1° ^ i1 w : i : !: : n?8): :: ; : :h : i: = i : : ; : i : : = - n?**: ^ i> = : • • : ^

1911 10; 9 11; 10 *) 11 11 11 j »3) io| 4) 1/6) n j 10 10{ 11 10 1010; 9») 11 jn 11 11;10 11 111 11 10 11 l')12 11 - 11 — 10 11 11 12 11 12 12; 1111 11 12 - 11 - 10*10 — 12 — 11 11; 9 11 | 12

« *485Indere Abevekvon,- 7lnt®swÜk ^ Stad-Almelo wordt o.a. 1) Des zomers 10 en des winters 9 uur. #3 Va" April tot en niet October 10 uur; in de overige maanden 8) Van 1 Maart tot 1 Oetober uur; van oetoner tot Maart

onder beheer van het DepT. Zl'waterstLrHand^^n Pebraari loTur^ en met 0ctober n en van November tot en met t 1 October 11 uur; van 1 October tot 1 Maart ») Maximunvarbeidsduur bij werken, waarmede is aangevangen in

vastgesteld op 1 Februari 1901 ODeenommi on in vnn Rafl,-Crn0.. xrt Ji i Sr i. 4. >T y Uur den loop van het aangegeven jaar.

meer § 485 van de op 12 December 1895 vastgestelde A. V.Tdê 1 Maart 58 uur^r wJk " UUr 6n Van 1 November tot ' 10) BiJ den bouw van scholen in den laatsten tVd 11 uur'

vrrIeThe;evPenV00rWaarden iS een maximum-arbeidsduur van 11 uur 4> 60 v™ p" week

voorgeschreven. 5) Des Zaterdags 9 uuri