is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VIII. Overzicht van de meest voorkomende uurloonen van volwassen werklieden bij particuliere werkefl

GEMEENTEN. 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 —————— J

Gemeenten Gemeenten met Gemeenten m. minder dan 10 000—20 000 Gemeenten met 20 000—100 000 inwoners. met meer dan 10 000 inw. inwoners. !00 000 inw.

Amsterdam ... 23 ') 23 ') 23 •) 24 ') 24 ') 24 ') 24 ') 25 ') 26 ')

Rotterdam ... 20 21 21 21 21 23 23 23 ") 23')

's-Gravenliage . . — — — — 23 23 23 a 25 24 24

Utrecht .... 17 18 ') 19 ') 20 !) 20 ') 20 ■) 20 ') —

' N.-Brab. Breda 14 14 15 15 15 16 16 16 16

» 's-Hertogenboseh . 16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17 17 a lS

» Tilburg _ 15 17 17 17 17 I

Gelderl. Arnhem .... 16 17 3) 17 3) 17 ») 18 18 20 20 20

» Nijmegen ... 15 a 16 16 17 17 18 ]8 19 19 19

Z.-Holl. Delft 15 a 17 16 a 17 16 a 17 16-J- a J7-4- 18 18 18») 18') 19 »)!

» Dordrecht ... 17 17 17 17 17 19 19 19 19

» Gouda — — — - 16 a 18 16 a 18 16 a 18 16 a 18 16 a 18

v Leiden .... 17 18 18 18 18 19 a 20 19 a 20 19 a 20 19 a 20

» Schiedam. ... — — — — 16 a 25 5) 15 a 25 5) 18 6) 19 19

N.-Holl. Den Helder. . . — — — — 18 18 18 18 20

» Hilversum ... 18 19 20 20 20 20 20 20 21

Zeeland. Vlissingen ... 17 18 a 19 18 a 19 18 a 19 18 ii 19 18 a 19 18 a 19 19 19

Utrecht. Amersfoort ... — 16 16 16 16 17 17 18 18

Friesl. Leeuwarden. . . 16 16 16 16 17 17') 18 18 8) 19 s) i

Overijss. Enschede. . . . + 18 + 18 + 18 + 18 18 20 20 20 20

Gron. Groningen ... 15 17 17 17 20 20 .20 20 20

r N.-Brab. Princenhage. . . 13 13 14 14 14 15 lb 15 16

Gelderl. Zutphen . ... 13 13 a 14 14 14 a J5 15 15 15 16 17 9) j

N.-Holl. Bnssum .... 18 ">) 20 20 21 21 21 21 21 21 ")

Overijss. Kampen .... 13 12) + 13 + 14 + 14 15 15 15 9) 15 9) 15 9)

N.-Brab. Ginneken ... 13 13 14 14 14 15 15 15 16

» Teteringen ... 13 13 14 14 14 15 15 15 16

Z.-floll. Alphen _ __ _ _ _ ]G

» Zwijndreeht. . . — — — — — _ — 17 17

'

') Minimum-uurloon.

2) Hout- en marmerschilders verdienden soms 25 a 30 ets. per uur.

3) Ook werden loonen van 18 a 19 ets. per uur verdiend.

'') 70 pCt. der werklieden ontving dit uurloon; 20 pCt. ontving 1 cent (in 1908 lji of 1 cent) per uur meet en 10 pCt. behoorde tot de jeugdige werklieden.

5) De hoogste dezer uurloonen werden verdiend door decoratieschilders.

6) Sommige gezellen verdienden 19, 20 of 22 ets. per uur.

7) Sommigen ontvingen een uurloon van 18 ets.

8) Hoogstens 20 pCt. der gezellen ontving een hooger uurloon.

9) Yoor enkelen was het uurloon 16 ets.

10) ln het begin van dit jaar werd ook 19 en 20 ets. per uur verdiend.

") Minimumloon; enkelen ontvingen een hooger loon (tot 23 ets).

"'-) Yoor de bekwaamsten was het uurloon 14 ets.