is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 7, 31-08-1911 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT IX. Overzicht van de minimum uurloonen (in cents) van volwassenen in de bestekken van het Rijk en die van de gemeenten, en van de uurloonen, waartegen de volwassen werklieden zijn aangenomen bij Rijkswerken en bij particuliere werken.

Minimum-uurloonen in de bestekken van Loonen, waartegen de werkJieden zijn aangenomen bij

GEMEENTEN. Rijk. Gemeente. rijkswerken. particuliere werken.

1899 I 1902 | 1903 1905 1908 1899 1902 1903 j 1905 1908 1902 1903 1905 1908 1902 1903 1905 1908

1 2 1 3 | 4 | o 1 6 | 7 1 8 | 9 1 10 | 11 | 12 I 13 | H | 15 11 16 | 17 | 18 19

g g§ ai f Amsterdam — - 24 23 23 23 23 24 — ! — — 24 23 ») 23 9) 24 <>) 24 9)

a |g| Rotterdam. . . . — — 21 — — — — — — — — 21 — | — 20 21 21 23 l0.)

g^£ i 's-Gravenhage . . — 19 22^ 22 22{ — 22 22 ; 22 22 i) 19i! 28* 22 j 244 — ! - — 23 a 25

|g|.S [ Utrecht . ... — 16 17 17* — — 17 17 19 2) 20 17" 18* 20 17 j 18») 20») 20»)

Noord-Brabant. Breda — — 16 — — — •— — — 17 — 16 | — 1—14 14 15 16

g » 's-Hertogenbosch . — 17 15 — — — — — — — 17 16 j — — J16 a 17 16 a 17 16 a 17 16 a 17

g » Tilburg — — — — — — — — — —■ — — I — I — — — i'

3 Gelderland. Arnhem .... — — — 18 — — — —• — — — — j 18 — | 16 17 n) 17 ") 20

o » Nijmegen .... — — — 18 20 — •— — 19 19 — — \ 18| 20 j 15 a 16 16 17 19

o Zuid-Holland. Delft — ! 19 20 — 19 — 18 18 18 "18 19 20 i — 23 15 a 17 16 a 1716* a 17* 18 '2)

g » Dordrecht. — — 19 - — — — 20 — — — 19 17 j 17 "17 19

i-< » Gouda — — — 20 20 — 18 18 18 18 — — 22 20 — — — 16 a 18

I » Leiden — 16 16 16i 19 — 18 18 19 20 16* 20 1 19 20* 17 18 18 19 a 20

g Noord-Holland. Haarlem .... — — 20 — — — 23 23 23 3) 25 — 23 j — — — — — —

o » Den Helder ... - 174 20 20 — 18 18 18 18 18 17* 20 20 — — — — 18

2 » Hilversum. — 17 18 18 20 20, 21 — — | — — I 18 19 20 20

a Zeeland. Vlissingen. ... — — — — —• — 18 18 18 18 — — j —- — 17 18 a 19 18 a 19 18 a 19

Z Utrecht. Amersfoort ... — — — — — 15 17 17 19 19 — — — — — 16 16 17

-S Friesland. Leeuwarden ... — — — 15* — — — — 164), 18 5) 17 4)e), 18 5)7) — — 16 — j 16 16 16 18

® Overijssel. Deventer .... — — — — 18 14 — — — 17 — — — 18 —• — — —

S » Enschede .... — — 18 — — 17| 17^ 17^s) 18 20 — 18 — — j ± 18 + 18 + 18 20

r?j Groningen. Groningen. ... 22 16 16| — — —• — — 17 20 15^ 17 — — 15 17 17 20

') Na de wijziging van 27 November—1 December 1908 : 24 ets.

2) » » » » 3 Augustus 1905 : 20 ets.

3) » » » » 13 December 1905: 25 ets.

4) Yoor gewoon werk.

s) Yoor het schilderen van hout- en marmersoorten.

8) Na de wijziging van 1 April 1908: 18 ets. 7) » » » » 1 April 1908: 19 ets.

s) Na de wijziging van 6 Mei 1903 : 18 ets.

n) Minimum-uurloon.

,0) Hout- en marmerschilders verdienen soms 25 a 30 ets. per uur. u) Ook loonen van 18 a 19 ets. per uur werden verdiend.

12l 70 pCt. der werklieden ontving dit uurloon ; 20 pCt. ontving 18'/2 of 19 ets. en 10 pCt. behoorde tot de jeugdige werklieden.