is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 10, 30-10-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkstakingen en uitsluitingen.

Werkstakingen en uitsluitingen, begonnen in September 1911. Gedurende de maand September 1911 begonnen 16 ') stakingen, waarvan 1 in Gelderland (te Drumpt, gem. Wadenoijen), 7 in Zuid-Holland (2 te Delft, 1 te 's-Gravenhage, 1 te Rotterdam en 3 te Schiedam), 4 in Noord-Holland (te Amsterdam), 1 in Friesland (te Noordwolde, gem. Weststellingwerf), 1 in Overijssel (te Enschede) en 2 in Drenthe (1 te Emmer-Compascuum, gem. Emmen en 1 te Oosterhesselen).

Naar de beroepen der stakers zijn de stakingen als volgt te verdeelen: grondwerkers 1, indragers in eene glasfabriek 3, kleermakers 1, kolendragers 2, mandenmakers 1, meisjes aan eene lingerie- en boezelaarsfabriek 1, slagersgezellen 1, stoelenmakers 1, stukadoors 1, textielarbeiders 1, wegwerkers 1, werklieden aan eene houtzagerij 1 en wijkgravers 1.

Het aantal stakers, bekend voor 14 stakingen, was + 3362). Bij 15 geschillen waren evenzooveel ondernemingen betrokken.

Van 13 stakingen werden de eischen bekend: 6 eischen betroffen het loon, 1 eisch betrof het arbeidscontract, terwijl 5 „andere eischen" gesteld werden; 1 maal werd het werk uit solidariteit neergelegd.

In de maand September 1911 begon geen enkele uitsluiting.3)

Werkstakingen en uitsluitingen, geëindigd in September 1911. Gedurende de maand September 1911 eindigden 16 stakingen, waarvan 1 in December 1910, 1 in Mei, 1 in Juli, 1 in Augustus en 12 in September 1911 begonnen waren.

Eén staking duurde 255 dagen, één 96 dagen, één 62 dagen, één + 8 dagen, één 7 dagen, één + 5 dagen, twee 4 dagen, drie + 3 dagen, één l'/2 dag en twee 1 dag. De duur van twee geschillen bleef nog onbekend.

Van alle stakingen werd de uitslag bekend: 2 geschillen eindigden ten gunste der werklieden, 7 gedeeltelijk te hunnen gunste (geschikt) en 6 te hunnen nadeele. Een solidariteitsstaking eindigde tegelijk met de staking, waarom zij uitbrak.

Van 10 stakingen (de solidariteitsstaking niet medegerekend) werd de wijze van beëindiging bekend: 2 geschillen eindigden door directe onderhandeling tusschen den patroon en de werklieden of eene commissie uit de werklieden, 4 door onderhandeling tusschen partijen, waarbij voor één van beide of voor beide partijen eene organisatie optrad, 1 zonder onderhandeling door toegeven van de werklieden, 2 door indienstneming van andere werklieden en 1 door indienstneming van andere werklieden en op „andere wijze".

In de maand September 1911 eindigde geen enkele uitsluiting.

Grèves et lock-outs.

Grèves et lock-outs commencés au mois de septembre 1911. Au mois de septembre 1911, 164) grèves ont commencé, dont 1 dans la Queldre, 7 dans la Hollande méridionale, 4 dans la Hollande septentrionale, 1 dans la Frise, 1 dans POveryssel et 2 dans la Drenthe.

D'après les professions des grévistes les grèves se répartissent comme suit: terrassiers 2, gargons dans une verrerie 3, tailleurs 1, porteurs de charbon 2, vanniers 1, ouvrières dans un tissage et dans une fabrique de tabliers 1, bouchers 1, chaisiers 1, stucateurs 1, ouvriers en textile 1, cantonniers 1 et ouvriers dans une scierie de bois 1.

Le nombre des grévistes, connu pour 14 grèves, est de + 336 5). Le nombre des établissements atteints, connu pour 15 conflits, est de 15.

Les réclamations sont connues pour 13 grèves: 6 réclamations étaient relatives au

') Tegen 5 in September 1910, 5 in September 1909, 7 in September 1908, 8 in september 1907, 15 in September 1906. gemiddeld 8,- in September van de periode 1906—1910, gemiddeld 7,4 in September van de periode 1901—1905 en 15 in Augustus 1911.

2) Tegen ± 240 stakers in de vorige maand (bij 8 stakingen).

3) Tegen 1 in September 1910, 1 in September 1909, 0 in September 1908, 2 in September 1907, 1 in September 1906, gemiddeld 1,- in September van de periode 1906—1910, gemiddeld 1,2 in September van de periode 1901 — 1905 en 0 in Augustus 1911.

4) Contre 5 en septembre 1910, 5 en septembre 1909, 7 en septembre 1908, 8 en septembre 1907, 15 en septembre 1906, 8,- en septembre pendant la période 1906—1910 (chiffre moven), 7,4 en septembre pendant la période 1901—1905 -(chiffre moyen) et 15 en aoüt 1911.

&) Contre ± 240 grévistes en aoüt 1911 (pour 8 grèves).

4