is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijwielindustrie. Dordrecht, Groningen 's-Hertogenbosch en Rotterdam constateerden seizoenslapte, terwijl de overige verslagen den toestand gewoon noemden.

Alleen te Rotterdam was meer aanbod dan vraag. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Botterdam (Mh).

Instrumentmakers. Geregeld werk te Arnhem, Dordrecht en Leiden, doch slechts matig werk te Delft en slapte te Groningen.

Vraag en aanbod waren overal gelijk. G. w.

Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (,B), Groningen (B), Leiden (B).

Horlogemakers. Geregeld werk te 's-Hertogenbosch, doch slapte te Dordrecht en Groningen. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Dordrecht (B), Groningen (B), 's-Hertogenbosch (B).

Gasmeterfabriek. Druk werk met overwerk. Geen vraag of aanbod. G. w.

Dordrecht (B).

Fabricage van fittings voor gloeilampen. Bijna de geheele maand heerschte er slapte, zoodat er vele arbeiders, ook verscheidene vaklieden als draaiers, bankwerkers enz., werden ontslagen. Op het einde der maand scheen de toestand iets beter te worden. Het aanbod van werkkrachten was grcoter dan de vraag. Verschillende van de werklooze vaklieden zochten elders werk.

Middelburg (Bb).

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rijtuigen. (Construction de navires et de voitures.)

IJzeren- en houten- scheepsbouw. Eenige slapte werd alleen waargenomen te Haarlem in het kleinbedrijf, te Den Helder (echter eenige verbetering) en in den houten-scheepsbouw te Dordrecht en Schiedam.

Hiertegenover stond drukte te Groningen (overwerk), op één groote werf te Haarlem (overwerk), te Rotterdam en Vlissingen (nachtarbeid). Overigens was de toestand normaal, bevredigend.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Groningen, te Rotterdam voor reparatie-inrichtingen en te Vlissingen. Alleen te Haarlem was het aanbod grooter. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), Den Helder (B), Kampen (B), Leiden (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B), Vlissingen (M).

Rijtuig- en wagenmakerij. Alleen te Hilversum was het slap. Overal elders heerschte een bevredigende drukte.

Vraag en aanbod waren over het algemeen gelijk. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Gravenhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh), 's-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

XIV. Papier.

(Papier.)

Papierfabricage. Toestand zeer goed. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Nijmegen (Vg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B).

Boekbinderij. Te Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Nijmegen en Rotterdam (hier en daar overwerk) heerschte eenige drukte, terwijl de toestand in de overige plaatsen gewoon, bevredigend was.

Vraag en aanbod waren vrijwel met elkander in evenwicht. G. w.

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), 's-Hertogenbosch (B), Leiden (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. Te Amsterdam heerschte drukte en in de overige plaatsen was de toestand normaal en bevredigend.