is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Amsterdam en Hilversum was de vraag grooter dan het aanbod, terwijl daarentegen te Westzaan het aanbod de vraag overtrof. Overigens was er evenwicht. G. w.

Amsterdam (D), Groningen (B), Haarlem (D), Hilversum (P), Leiden (B), Schiedam (Vg), Westzaan (P).

XV. Textielnijverheid.

CIndustrie textile.)

Textielnijverheid. Slapte viel gedurende de maand October slechts waar te nemen te Hengelo in één fabriek, te Leiden in de lakenweverijen (iets beter dan in Sept.), te Tilburg (wachten op grondstoffen, verdiensten minder) en Vaals (een weinig verlevendiging). Daarentegen was de toestand bepaald gunstig voor één fabriek te Boxtel (aanneming van werkkrachten, nachtarbeid), te Eindhoven (meer personeel), te Leiden in de sajetspinnerijen (zeer druk, werkkrachten aangenomen), de drukkerij van wol, katoen en linnen, voor zoover het machinale werk betreft (druk) en de breierijen (druk).

In de tricotagefabrieken te Groningen en de dekenweverijen te Leiden was de stand der werkzaamheden zeer ongelijk. Overal elders werd de toestand in de verschillende branches normaal of bevredigend genoemd, waarbij van verlevendiging melding werd gemaakt door Enschede in de katoenweverijen en katoenspinnerijen (lagere prijzen der grondstoffen), te 's-Hertogenbosch in de bandfabricage, te Utrecht in de breierijen en te Veenendaal in de wolindustrie.

Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag te Tilburg, Vaals en te Hengelo, voor zoover betreft jeugdige vrl. arbeidskrachten. Daarentegen was de verhouding omgekeerd te Eindhoven en te Enschede, voor zoover betreft jeugdige hulpen voor de katoenweverijen. Overigens bestond overal evenwicht tusschen beide. Werkloosheid werd gerapporteerd door Tilburg (ontslag) en Vaals.

Arnhem (C), Boxtel (Mv en V), Eindhoven (V), Enschede (Ki), Geldrop (V), Groningen (C), Helmond (KE), Hengelo (Tn), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Tilburg (As), Utrecht (C), Vaals (W), Veenendaal (Tn).

Vellenblooterijen. Hoewel er thans behoorlijk werk was, bleef de toestand beneden dien van andere jaren. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Leiden (Tn).

Tapijtindustrie. Te Rotterdam en in de machinale weverij te Hilversum was gewoon, geregeld werk, zonder werkloosheid. Daarentegen werd slapte en eenige werkloosheid waargenomen in de handweverij te Hilversum (14 werklieden ontslagen, loonsverlaging op één fabriek) en Laren (echter eenige verbetering, 3 werklieden aangenomen).

Hilversum (Ti), Laren (Hilversum Ti), Rotterdam (C).

Passementfabricage. Te Arnhem en 's-Hertogenbosch was de toestand thans vrijwel normaal, met evenwicht tusschen vraag en aanbod en geen werkloosheid. Te Amsterdam werd daarentegen nog eenige slapte waargenomen met eenige werkloosheid.

Amsterdam (C), Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

Touwslagerijen. Te Rotterdam was het in de eene fabriek druk, terwijl in de andere gewoon werk was. Te Utrecht was de toestand normaal. G. w.

Rotterdam (C), Utrecht (O).

Zeilmakerij. Geregeld werk. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Tilburg (As).

XVI. Fabricage van gas en electriciteit.

(Fabrication de gaz et d'électricité.)

Gasfabrieken. Het werd drukker in verband met het korten der dagen. Te Amsterdam werden een aantal losse werklieden aangenomen.

Amsterdam (Vg), Schiedam (Vg).

XVII. Bereiding van voedings- en genotmiddelen.

(.Fabrication d'aliments.)

Meeltabricage. Slapte werd alleen waargenomen in de meelfabrieken te 's-Gravenhage (buitenlandsche invoer) en Vlaardingen. Hiertegenover stond drukte in het molenaarsbedrijf te Alfen, Arnhem, Asten en Tilburg en in de meelfabrieken