is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT III. De verzekerde bevolking van het Rijk in verhouding tot de totale bevolking (1906).

(La population assurée dans le Royaume par rapport a la population totale 1906.)

Gemiddeld aantal verzekerden Aantal verzekerde arbeidsdagen

per 1000 inwoners. per inwoner.

Bevolking op {Nombre moyen des assurés (Nombre des jours de travail

31 December Par * habitants.) assurés par habitant.)

PROVINCIES : PROVINCES

lauo. jnci |let- Spoor- Excl. het spoor- Incl. het spoor- Excl. het spoor- ,

en wegbedrijf en wegbedrijf en wegbedrijf' en wegbedrijf. en et

GEMEENTEN. population le de staatsbe- de staatsbe- de staatsbe- de staatsbe- COMMUNES.

81 décembre drijven. drijven. drijven. drijven.

1906J (Incl. les cliemins (Excl. les chemins (Incl. les chemins (Excl. les chemins

de fer et les de fer et les de fer et les de fer et les

entreprises entreprises entreprises entreprises

d'État.) d'État.) d'Élat.) d'État.)

1 f 2 3 | 4 " 5 ~ """"~6 7

Noord-Holland. . 1 086 537 127,98 116,75 34,60 30,74 Hollaude sept.

Zuid-Holland . . 1 312 979 148,94 129,26 37,11 33,75 Hollaude mérid.

Zeeland .... 228 345 91,50 90,74 17,18 16,94 Zélande.

Utrecht 279 182 179,31 103,99 50,08 26,05 Utrecht.

Gelderland . . . 620 363 94,45 93,04 21,93 21,46 Gueldre.

Noord-Brabant . . 605 420 98,82 98,82 22,65 22,65 Brabant sept.

Friesland .... 357 423 82,33 82,33 17,00 17,00 Frise.

Groningen. . . . 323 888 94,00 94,00 20,42 20,42 Groningue.

Drenthe .... 167 335 91,37 91,37 16,00 16,00 Drenthe.

Overijssel .... 369 935 144,96 144,96 37,91 37,91 Overijssel.

Limburg .... 320 830 75,85 75,85 19,57 19,57 Limbourg.

Het gebeele Rijk 5 672 237 119,66 — 29,51 - Le Royaume.

Amsterdam . . . 564 186 147,49 125,85 43,31 35,88 Amsterdam.

Rotterdam. . . . 390 364 147,80 146,54 42,17 41,78 Rotterdam.

's-Gravenhage . . 248 995 203,25 101,41 45,74 28,65 La Haye.

Utrecht .... 114 692 292,55 109,22 89,46 30,95 Utrecht.

Totaal .... 1 318 237 170,73 — 47,45 — Total.

STAAT IV. Verhouding van het aantal ondernemingen, aantal werklieden en aantal typewerklieden in de drie grootteklassen ') tot het totaal over de verschillende jaren.

(Nombre des entreprises, nombre des ouvriers et nombre des ouvriers-types en pourcent dans les trois catégories.)

Aantal ondernemingen Aantal werklieden Aantal type-werklieden t) (Nombre des entreprises) (Nombre des ouvriers) (Nombres des ouvriers-type)

KLASSEN.

(Catéaories) *n Procent van het totaal over het jaar

1 y '' (en pourcent du total ponr Vannëe)

1903 1904 1905 1906 1903 1904 1905 1906 1903 1904 1905 1906

Kleinbedrijf (entreprises de moins de cinq

ouvriers) 72,4 73,8 75,4 76,0 15,0 15,4 16,4 16,2 15,1 15,1 15,5 15,3

Middelbedrijf(entreprisesde5—49 ouvriers). 25,3 23,9 22,4 21,8 37,3 35,7 35,0 34,2 35,7 34,7 33,8 32,9 Grootbedrijf (entreprises de plus de 49

ouvriers) 2,3 2,3 2,2 2,2 47,7 48,9 48,6 49,6 49,2 50,2 50,7 51,8

f) Type-werkman = aantal arbeidsdagen in een bedrijf gedeeld door 300. Het getal type-werklieden is, evenals dat van het aantal arbeidsdagen, een maatstaf voor de hoeveelheid menschelijk arbeidsvermogen» die aan de bedrijfsuitoefening is besteed.

i) De ondernemingen zijn verdeeld in 7 grootte-klassen: met minder dan 5 werklieden, met 5—9,10—49, 50—199, 200—499, 500—999 en 1 000 of meer werklieden. Het kleinbedrijf wordt uitgeoefend in ondernemingen met minder dan 5 werklieden, het middelbedrijf in ondernemingen met 5—49 werklieden en het grootbedrijf in ondernemingen met 50 of meer werklieden.