is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 11, 30-11-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ootober 1911.

Arbeidsbeurzen. V

(Offices de placement.)

Octobre 1911.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen .

dingen van door werk- Plaatsingen werk- gevers om _van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN

Aanbie- Aanvragen ^ , .

dingen van door werk- 1 l&atsmgen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder

overige.

I l I l l l I ~ "

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 54 '15 16 36 2 5

. .... . . . . . . . . . w. o. Bakkers 24 8 2 11 1 1

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Amsterdam. Banketbakkers ï 2 — 10 — 1

(Office communal de placement a Amsterdam.) Sigarenmakers 14 1 1 5 1 1

. 18 Landbouwbedrijven 7 — — — —• —

20 Warenhandel 45 7 3 10 2

Mannen. {Hommes.) w. o. Handelsreizigers 12 — — — — —

Winkelbedienden 17 6 — 3 — —

3 Boek- en steendrukkerij, enz. ... 27 4 2 20 1 — 21 Verkeerswezen 184 4 34 10 40 2

w. o. Letterzetters 16 2 1 6 — — ] w. o. Kellners 16 — 1 — — —■

i Bouwbedrijven 263 65 82 69 48 41 Koetsiers 25 — 1 — 1 —

w. o. Behangers 11 2 2 4 1 — Lijnwerkers 11 — 16 — 21 —

Gas- en waterfitters 18 4 15 2 4 —- Remise-arbeiders 34 — — — — —

Grondwerkers 46 — — — 1 — Schuitenvoerders 18 — 10 — 10 —

Lood- en zinkbewerkers.... 33 17 18 28 7 13 Wagenpoetsers 41 — 3 — 5 —■

Schilders 85 10 21 9 17 14 22 Orediet- en bankwezen 11 5 —- — — —

Timmerlieden 47 29 17 20 14 13 w. o. Kassiers 11 — —•

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. 41 3 12 25 8 3 24 Vrije beroepen 25 24 1 20 1 6

w. o. Meubelmakers 20 2 4 20 2 2 w. o. Klerken 22 23 1 18 1 6

7 Kleeding en reiniging 9 2 9 13 2 1 27 Huiselijke diensten . . 27 — 6 — 2 —

w. o. Kleermakers 6 2 8 12 2 1 w. o. Huisknechts 26 — 6 — 2 —

8 Kunstnijverheid 1 1 — 1 — 2 28 Losse werklieden en niet in een be-

9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 13 1 913 4 — paald beroep arbeidenden .... 503 74 148 194 109 ') 36

w. o. Schoenmakers 12 — 8 13 4 — 81 In dienst van eene gemeente. ... 2 — — — — —

11 Bewerking van metalen 24 11 17 15 4 5

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. 189 62 25 46 17 14 Totaal October 1911 . . 1446 284 368 490 240 119

w. o. Bankwerkers 58 31 14 25 12 10 » September 1911 . 1 522 352 454 510 313 121

Blectriciens 11 12 6 7 2 3 » October 1910 . . 1 994 370 305 452 240 136

Mach. bankwerkers 20 5 2 — 1 —

Machinisten 16 — 2 — 1 — Vrouwen. (Femmes.)

Stokers 67 7 — 4 — 1 4 Bouwbedrijven 1 — — — — —

18 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. ..8131 — 1 5 Chemische nijverheid — 1 — — — —

14 Papier 6 4 1 13 — 3 6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz.. . — — 1 — — —

w. o. Boekbinders 6 4 — 12 — 3 7 Kleeding en reiniging 20 1 40 6 19 2) —

15 Textielnijverheid — — — 4 — — w. o. Verstelnaaisters 16 — 9 — 8 —

16 Fabricage van gas en electriciteit . . 7 1 — — — — Waschvrouwen 1 — 12 — 11 —

*) Zie blz. 691 van deze aflevering. (Voir page 691 de eette livraison.)

') Hiervan 3 geplaatst in Duitschland.

2) » hadden zich 10 aangeboden als schoonmaakster.