is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 12, 30-12-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statistique de I'enseignement obligatoire.

Statistique de la fréquentation et des absences de 1'école primaire 1902 et Je 15 janvier 1903,

1903 et le 15 janvier 1904, 1905 et le 15 janvier 1905; par année ƒ. 1.

Statistique des salaires.

Aperpu des salaires et des heures du travail aux travaux de 1'Etat en 1899, 1902, 1903, 1905,

1908; par année . . - 0.75

Statistique des salaires des ouvners assurés selon la loi sur les accidents du travail, prov. de Gueldre, 1904 o.25

Statistique des prix.

Prix moyens des eéréales au marclié d'Arnhem de

1544—1901 o.50

Prix des eéréales au marclié de Middelbourg, fermages de terres, et contribution annuelle pour Pentretien des digues et autres travaux, dans le polder Walcheren (en Zélande) de 1801— 1900 o.50

Statistique de 1'assistance publique.

Késultats de la statistique de 1'assistance publique

pour Pannée 1902—1904; par année 1.—

1905—1908; par année 0.25

Statistique des syndieats-onvriers.

Statistique des syndicats-ouvriers dans les Pays-

Bas, Vol. 1 (1907), Vol. II (1905); par vol. - 1.—

1907—1909; 1910; par vol 0.10

Statistique del grèves et loek-outs.

Statistique des grèves et lock-outs en 1904,

1905 (épuisé); par année - 0.10

1906—1910; par année -0 25

(Pour les anuées 1901, 1902 et 1903 voir les

suppl. de la Revue du Bureau.)

Statistique des demeures habitées.

Résultats de la statistique des demeures habitées

au 31 déc. 1899 1.

ld. au 31 déc. 1909 l._

Uitgaven van liet Centraal Bureau voor de Statistiek,

bij de Naaml. Yenn. Boekhandel voorh. Gebr. Belinfante te 's-Gravenhage verkrijgbaar gesteld.

aarcijfcrs voor het Koninkrijk der Nederlanden:

I TT „ i. D"l. 17 t r>r\n -i ^ r, ^ ,,

Xiei ivijk lil uuropa ïsyö, Löyy (beide uitver-

kocht), 1900—1910; per jaargang .... ƒ 1.25 Koloniën 1897—1909; per jaargang .... - 0.75

taandejjfers en andere periodieke opgaven betr.

Nederland en de Koloniën (verschijnt tweemaal ■ 'sjaars). Nieuwe volgr. Nos. 1—25. . . a - 0.30

anhangsels by de Maandcijfers :

Bij N°. 2. Uitkomsten van een onderzoek naar het verband tusschen welstand, nataliteit en kindersterfte (Gemeente Rotterdam).

Bij N°. 4. Uitkomsten van een onderzoek naar het verband tusschen welstand, nataliteit en kindersterfte (plattelands-gemeenten en resumtie van het geheele onderzoek).

(jdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, le afi. met bijv., bevattende een overzicht der werkstakingen en uitsluitingen in

V 1901 (1902), 2e afl. (1903), per afl - 0.25

3/4o afl. met bijv. bev. een overzicht der werkstakingen en uitsluitingen in 1902 (1903) . - 0.40 5e en 6e afl. (1903), 7e, 8e, 9e en 10e afl. (1904), 11e,

12e en 13e afl. (1905), 14e, 15e en 16e afl. (1906) - 0.25 Bijv. van de 76 afl., bev. een overzicht der werkstakingen en uitsluitingen in 1903 (1904) . - 0.10 Bijv. van de 8e afl., bev. eene statistiek van de berechting der overtredingen van de Arbeids- en jj Veiligheidswetten in 1903 (1904) - 0.10

aandschrift van het Centraal Bureau voor de

Statistiek, le jaarg. (1906) afl. 1—5; per afl. - 0.10 Bijv. van de 2e afl., bev. gegevens betr. loon en

arbeidsduur gedurende het le halfj. 1906 . - 0 10 2e Jaarg. (1907) afl. 1—12; 3e Jaarg. (1908) afl. | 1 12; 4e Jaarg. (1909) afl. 1—12 (met bijv. van de 4e afl., bev. een overzicht betr. de loonen en den arbeidsduur van timmerlieden); 5e Jaarg. (1910) afl. 1—12 (met bijv. van de 7e afl., bev.

een overzicht betr. de loonen en den arbeidsduur van metselaars en van opperlieden); 6e Jaarg. (1911) afl. 1 —12 (met bijv. van de 7e afl., bev. . een overzicht betr. de loonen en den arbeidsduur van schilders, stucadoors en witters in de bouwbedrijven); per aflevering . . . . / 0 10 Bijv. van de 9e afl. (1907), 10e afl. (1908), 10e afl. (1909), 11e afl. (1910) bev. gegevens betr. loon en arbeidsduur resp. gedurende het jaar 1906, 1907, 1908, 1909; per aflevering - 0.10

By dragen tot de Statistiek yan Nederland.

(Nieuwe volgreeks.)

Apergu sur la Hollande par M. d'Alphonse

(Eenige hoofdstukken uit het) f 3.50

Geschiedenis van de Statistiek in het Koninkrijk'

der Nederlanden 2 50

Bevolkingsstatistiek. — Uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31en Dec. 1899 (met uitzondering van die der beroepstelling en der woningstatistiek). Deel 1—12, per deel - 1._

Idem der 9e volkstelling op 31 Dec. 1909. Deel

1—3; per deel

Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 31 Dec. 1899,

Deel 1—12, per deel 1.

Inleiding tot de uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling van 31 Dec.

1899 en daaraan verbonden beroepstelling en woningstatistiek.

Afl. 1. Uitkomsten der eigenlijke volkstelling - 1.—

» .2- » » beroepstelling en der woningstatistiek

0.10