is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haarlem (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — Burgersmeden ondervonden seizoenslapte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Er heerschte een weinig werkloosheid.

Den Helder (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand bleef onveranderd. Er heerschte geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

's-Hertogenbosch (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — In het smidsbedrijf heerschte niet bepaald slapte, maar wel was het er tengevolge van het seizoen minder levendig dan in de vorige maand. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Kampen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er viel verlevendiging waar te nemen (zonder gevolgen voor het personeel). Indien zich echter niet een combinatie van verschillende huissmeden gevormd had, om te zamen een belangrijk werk aan te nemen en uit te voeren, zou ongetwijfeld slapte in het bedrijf geheerscht hebben. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Geen werkloosheid.

Leeuwarden (K. v. A.). — In de smederijen heerschte weinig levendigheid in verband met den tijd van het jaar en als gevolg van den ongunstigen toestand in de bouwvakken. Geen gevolgen voor het vaste personeel. Vraag naar werkkrachten was er niet, doch aanbod van gezellen kwam evenmin vaak voor. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Kachelsmeden bleven slapte ondervinden, tengevolge waarvan door hen korter gewerkt werd dan gewoonlijk. Constructiesmeden hielden daarentegen flink werk in verband met de omstandigheid, dat aan verscheidene fabrieken hier ter stede voor hen werkzaamheden te verrichten vielen. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid heerschte er niet.

Middelburg (Werkliedenvereeniging). — Burgersmeden hadden regelmatig werk. Ongeveer evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Nijmegen (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — De toestand voor smeden onderging geen verandering: geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Rotterdam (K. v. A. v. d. Metaal- en Houtbew.). — Huis- en kachelsmeden ondervonden de gewone zomerslapte. Bij hoefsmeden heerschte een normale drukte. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen vrijwel tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Schiedam (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). - Voor zoover de bouwvakken betreft, viel over slapte niet te klagen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Geen werkloosheid.

Tilburg (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Gewoon werk, zonder werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Utrecht (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Juni en Juli. Geen noemenswaardige verlevendiging, doch evenmin slapte of werkloosheid.

Vlissingen (K. v. A. v. d. Metaalbew.). — Wegens de mindere drukte in de bouwvakken was de toestand bij burgersmeden minder gunstig dan in andere jaren omstreeks dezen tijd: zij hadden niet meer dan matig werk. De arbeidsverhoudingen ondergingen echter geen wijziging. Overwerk kwam niet voor. Vraag en aanbod van werkkrachten hielden gelijken tred en werkloozen waren er niet.

Ijzergieterij.

Bergen op Zoom (K. v. Kooph. en Fabr.). — Omtrent de ijzergieterijen valt niets bijzonders te vermelden. Verlevendiging viel niet waar te nemen, maar werkloosheid evenmin. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Breda (K. v. A. v. d. Bouwbedr.). — Er was voldoende werk, evenals in Juni. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bleef vrijwel evenwicht bestaan, Geen werkloosheid.