is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 8, 31-08-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

{Numero du groupe des professions.)

BEROEPEN.

Aanbiedingen Aanvragen pinafcnncrpn v. werknemers door werkgevers (Placpf} {Dein. d'emplois.) (Offres d'emplois.)

boven 18 jaar. {adultes.)

overige. (autres.)

boven 18 jaar. {adultes.)

overige. {autres.)

boven 18 jaar. {adultes.)

overige. (autres.)

PROFESSIONS

XVI. Lantaarnopstekers .... 3 — — — — — Allumeurs.

Meteropnemers 4 — — . — — — jGaziers.

Meterpoetsers 1 — — — — — )

XVIL Bakkers 9 7 5 2 1 3 Boulangers.

Koks — 1 — — ~ ■ Cuisiniers.

Slagers 5 — 1 1 1 — Bouchers.

Suikerbewerkers — 1 — — — — Confiseurs.

Tabaksbewerkers .... . 1 — — — — — Ouvriers de tabae.

XV1I1. Bloemisten 2 2 — — — 1 ') Fleuristes.

Plantsoenwerkers 1 —■ — — — — ) TnrrHnipi"!

Tuinlieden 5 1 J - 1 2) - fUramlcrs-

Warmoeziers 1 — — — — — Maraicliers.

XX. Colporteurs — — 7 — 5 *) — Colporteurs.

Gelddragers 2 •— — — — — Garpons de recette.

Handelsreizigers 9 — 2 — 1') - Commis-voyageurs.

Kelderknechts — — 1 -• 1 — Sommeliers.

Magazijnkneehts 7 — 1 —• 1 6) — j

Magazijnmeesters 1 —■ — — — — ! Garpons de magasin.

Pakhuisknechts 8 — 1 — — — )

Winkelbedienden 5 2 1 1 — — Vendeurs.

Wijnkoopersknechts . ... 1 — 2 1 — Garpons demarehands de vin-

XXL Hotelpersoneel 1 — 1 — 1 6) - Service d'hötel.

Kellners 9 — 1 — — — Garpons.

Koetsiers 25 — 3 — 2 7) — Cochers.

Loopknechts, -jongens ... 82 59 27 71 18 8) 32 9) Coursiers.

Lijnwerkers 1 — — — — — Ouvriers d équipe.

Portiers 4 — 3 — 2'°) — Concierges.

Stalknechts — 2 — — — — "Valets d'écurie.

XXIV. Boekhouders 5 — — — - — Comptables.

Kantoorbedienden 8 — — — — — Wmployés de bureau.

Klerken 11 15 2 3 2") 4 f ' J

Wakers 3 — 1 — 1 — Surveillants.

XXVI. Ziekenoppassers 3 — — — — Gardes-malades.

XXVII. Huisbewaarders 2 — 1 — — — Gardiens de maison.

Huisknechts 24 9 . 30 5 20'») 2") }Domestiques.

Oppassers lo — 1 — l —• )

Palfreniers 1 — — — — — Palefreniers.

Diversen. Chauffeurs .....!! 2 — — - — — Chauffeurs d'automobiles-

Controleurs. ...... 2 — — — — — Controleurs.

Fabrieksarbeiders — — — 5 — 2!'*) Ouvriers de fabrique.

Grondwerkers 70 — 12 — 1215) — lerrassiers.

') Had zich aangeboden als tuinmansleerling.

») » » » » bloemist.

3) Hadden zich aangeboden: resp. als handelsreiziger, huisknecht, kantoorbediende, oppasser en portier. '*) Had zich aangeboden als controleur.

5) » » » » loopknecht.

G) » » » » huisknecht.

7) Hiervan had zich 1 aangeboden als sjouwer. |g

Si\ U^AA^ „^1. . T oio Uiiiclz-nAnlif 1 alc 1 orvrvi nn rrnn 1 nis mp.f.sp.la.a V. 3 fl.lfi nnUftmillU» '

"J » UdUUCU ZiJLUll ttdUgüUUUCIl . X O.J.Q uuiün.uuvm/j o. iwu 1UTJ" O1" ' » ~ J I

nnrt.iftr en 5 nis sionwer.

— - „ i • , i „ „li i L y.

9) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 ais beliansrersieeriiug, 1 als bloemistlcerlmg, 1 ais ïooagietcisio^

1 ais loopknecht, 1 als meubeimaKersieerling en ï ais pamemer.

,0) Hadden zich aangeboden: resp. als huisknecht en als sjouwer.

(l\ Tl' 1. _ 3 ' _ 1- T „1, L UI ^1^»,

l') mervan nau. zien i aangeuuuen ais uuckhuuuui. „

i») » hadden zich aangeboden: 1 als behanger, 1 als gelddrager, 2 als kellner, 5 als loopkueclit, magazijuknecht, 2 als sjouwer, 1 als suikerwerker, 1 als winkelbediende en 1 als zadelmaker.

'3) Hiervan had zich 1 aangeboden als klerk.

''») Hadden zich aangeboden als loopjongen.

ls) Hiervan hadden zich 6 aangeboden als sjouwer.