is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARBEIDSBEURZEN te:

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen op Plaatsingen op

van werknemers. door werkgevers. 100 aanbiedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

(Demandes cl'emplois.) (Offres d'emplois.) ,A0Vres su,r (Places.) (Placés sur

100 demandes.) 100 demandes.)

Aug. 1909. (Aoüt 290.9.)

Juli 1909. {Juillet 1009.)

Aug. 1908. (Aoüt 1908.)

Aug. 1909. (Aoüt 1909.)

Juli 1909. (Juillet 1909.)

Aug. 1908. (Aoüt 1908.)

Aug. 1909. (Aoüt 1909.)

Juli 1909. (Juillet 1909.)

Aug 1908. (Aoüt 1908.)

Aug. 1909. (Aoüt 1909.)

Juli 1909. (Juillet 1909.)

Aug. 1908. (Aoxit 1908.)

Aug. 1909. (Aoüt 1909.)

Juli 1909. (Juillet 1909.)

Aug. 1908. (Aoüt 1908.)

BOURSES DU TRAVAIL a:

Amsterdam (gem.) ... 1 275 1 540 97S 1107 1 120 584 86,82 72,73 59,71 739 849 507 57,96 55,13 51,84 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gem.) .... 270 301 237 122 148 149 45,19, 49,17 62,87 96 115 123 35,56 38,21 51,90 Arnhem (communale).

Delft (gem.) 59 48 — 32 18 — 54,24 37,50 - 24 10 - 40,6S 20,83 - Delft (communale).

Dordrecht (gem ). ... 97 191 - 23 42 - 23,71 21.99 - 15 23 - 15,46 12,04 — Dordrecht (comm.).

Luseheae (gem.) . . . . 24 53 55 16 20 25 66,67 37,74 45,45 11 19 8 45,83 35,85 14,55 Enschedé (communale).

Geertruidenberg (de Hanze) 12 9 — 16 7 — 133,33 77,78 - 7 5 - 58,33 55,56 - Géertruidenbere.

,Go^da 27 36 40 16 18 10 59,26 50,- 25,— 6 9 8 22,22 25,- 20,- Gouda.

s-Gravenhage (Chr. Volks- La H (Chr. Volk£.

, ^ond) 66 67 72 51 41 54, 77,27 61,19 75,- 51 41 54 77,27 61,19 75,- bond).

s-Gravenhage (gem.) . . 1 524 1 642 1 535 859 840 642: 56,36 51,16 41,82 458 489 438 30.05 29,78 2S,53 La Haye (communale)

Groningen (gem.). ... 281 568 382 196 260 190 69,75 45,77 49,73 174 223 149 61,92 39,26 39,01 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 127 158 186 46 40 52 36,22 25,32 27,96 36 33 38 28,35 20,89 20,43 Harlera (comm.)

Hilversum (gem.) ... 35 10 25 12 - 14 34,29 - 56,- 12 - 12 34,29 - 4S,-! Hilversum (comm.).

Leiden (gem.) 106 104 85 23 31 31 21,70 29,81 36,47 11 25 18 10,38 24,04 21,18 Leyde (comm.).

Maastricht 44 43 44 9 43 25 20,45 100,- 56,82 9 35 9 20,45 81,40' 20,45 Maestricht.

Nijmegen (gem.) .... 88 148 — 61 65 _ 69,32 43,92 - 29 38 - 32,95 25,68 - i Nimègue (comm.).

Schiedam (gem.) .... 61 53 102 11 12 18 18,03 22,64 17,65 7 12 15 11,48 22,64 14,71 Schiedam (comm.).

Utrecht 55 42 59 17 18 16 30,91 42,86 27,12 17 16 15 30,91 38,10 25,42 Utrecht.

^enlo (gem.) 48 45 71 29 45 67 60,42[ 100,- 94,37 22 27 37 45,83 60,- 52,11 Yenlo (comm.).

. _ _ ___ I ___ j j

Totaal voor bovenstaande

beurzen 5 058 3 871 2 646 2 768 1 877 63,02 54,73 48,49 1 724 1 969 1 431 41,06 38,93 36,97 Total pour les bourses.

waarvan: do'n/.

mannen \ bwen. 18 jaar • 3 326 3157 2 447 809 1 073 716 s2>03 34,05 29,26 632 881 615 25,02 27,91 25,13 adultes |' ,

\ overige . . . 683 872 644 521 532 369 76,28 61,01 57,30 310 340 252 45,39 38,99 39,13 autres ) hommes-

mouwen \ "oven 18 jaar . 872 885 698 1 131 1 007 716 129,70 113,79 102,58 735 690 531 S4,29 77,97 76,07 adul/es | ,

\ overige ... 118 144 82 185 154 76 156,78 106,94 92,68 47 58 33 39,83 40,28 40,24 autres j Jemmes-

Gemeentelijke beurzen. . 3 995 4 861 3 656 2 537 2 641 1 772 63,50 54,33 48,47 1 634 1 863 1 345 40,90 38,33 36,79 Bourses communales.

Andere beurzen .... 204 197 215 109 127 105 53,43 64,47 48,84 90 106 86 44,12 53,81 40,- Autres.