is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCHE LIJST DER BEDRIJVEN, met vermelding van de bladzijden, waarop de inlichtingen worden aangetroffen.

Op blz. 1 t m 6 is tabel A opgenomen, welke een opgave bevat van de bedrijven, waarover met betrekking tot het jaar 1911 inlichtingen werden verkregen, welke geheel, of slechts op enkele ondergeschikte punten na, dezelfde waren als die over 1910. Op blz. 7 t/m 48 staat overzicht B, dat voor onderscheidene bedrijven de voornaamste punten van verschil aangeeft tusschen de inlichtingen over 1910 en 1911, terwijl op blz. 49 t m 56 overzicht C is opgenomen, welk overzicht de voornaamste inlichtingen over het jaar 1911 bevat betreffende die bedrijven, waarover met betrekking tot het jaar 1910 geen gegevens werden ontvangen.

Bedrijf.

Aauleg van gas- en water

leidingen. . . . Aardewerkfabricage . Aardwerkersbedrijf . Administratiekantoren Assurantiebedrijf. . Automobielenindustrie Azijnfabricage. . . Baudfabricage. . . Banketbakkerij . . Bankiersbedrijf . . Beddenfabricaere . .

Bedveeren (zuiveren van — Behangers- en stoffeerders

bedrijt. . . . Beschuitbakkerij . Bierbrouwerij . . Biscuitfabrirap-e .

Blikemballagefabriek

lslikslagersbedrijt. Bloembollenteelt. Boekbindersbedrijf Boekdrukkerij . . Boutwerkershcdriif

Borstelmakersbedrijf.

Dranaerij . . . . Brandkastenfabricage

uroodbakkenj . .

Caeaofabrieage

Capsulenfabricaee

Carton (fabricage en werking van —) . Chemische wasscherij

ijüocolaactabricage Corsettenfabricage

Courantdrukkerij .

Cultuuronderneming

uakpannenlabricage Destilleerderij . . Diamantindustrie.

Dropsfabricage (zie onder

„Banket-, koek- en sui kerbakkerijeu) . . . Drukkerij (boek- en courant —1 ....

Drukkerij vau wol, katoen,

ot linnen

Effectenhandel. . . . Electriciensbedrijt" . . Emaillefabricage . . . Fitter (gas- en water-). Flesschenfabricaire .

Gasleidingen (aauleg van-)

bc

Bladz.

1, 11 1, 7 1, 9 G

6, 56 4

5, 36

5, 53 5, 36, 54

6, 47

3, 20 20

1, 10 5, 38, 54 5, 37 36 30

4, 30

5, 44

4, 33 1, 8, 49

3, 2] 2

38 33

5, 38, 54

5, 40

4

4, 34, 53 3, 21, 50

5, 40 3, 50 8, 49 6

1, 7 5, 38

1,

5, 54 8, 49

34

6, 48 29, 53

4

1, 11 1, 7 1, 11

Bedrjjf. Bladz.

Gelatinefabricage. ... 18

Gewapcndbeton(werkeniu-) 2, 17

Gistfabricage 38

Glasblazerij ], 7

Glas-in-loodzettersbedrijf . 3

Glassehildersbedrijf ... 3

Glassnijdersbedrijf ... 3

Grondwerkersbedrijf. . . 1, 9

Groothandel (diverse branches)

Grutterij

Handelsdrukkerii

Heiersbedrijf .... Hoedenmakerij (dames-) » (heeren-)

Hotelhoudersbedrijf. .

Houtzagerij

Hypotheekbanken . . Jeneverstokerij (zie oude

„Branderijen, enz.") . Kaarsenfabricage. . . Kapok (zuiveren vau —) Kassiersbedrijf. . . . Kettingfabrieage . . . Kistenniakersbedrijf (pak

kisten)

Kleederververij . . . Kleermakerij (dainesboven

kleeding)

Kleermakerij (hoerenhoven

kleeding)

Koekbakkerij .... Koffiebranderij. . . . Koffiehuishoudersbedrijf

Aomeverlezeni ....

Koksbedrijf (zie onder „Banket-, koek- en suikerbakkerijen") ... 5 Koperslagersbedrijf ... 4, 30

Koren malerij 5, 55

KuiDersbedriif 3. 19

Kunstboterfabrieage... 5, 40

Kuustineststoffenfabrieage. 17

Lakenfabricage .... 34

Lettergieterij 33

Likeurstokerij 5, 38

Lingeriezaken 3, 25

Lood-enzinkwerkersbedrijf 1, 11

Loodpletterij 33

Lijmfabricage 18

Lijstenmakersbedrijf. . . 3, 20

Machinefabricage. ... 4, 30 Mandeumakersbedrijf . . 3, 19, 50

5, 6, 46 5, 40, 55

1, 8, 49 L 11 3, 21

3, 22, 50 6, 55

2, 19, 49

6, 48

5

17 20 6, 47 33

3

3, 21, 50

3, 22, 50

3, 23, 50 5, 36, 54 5

6, 55 5

Bedrijf. Meelfabricage .... Melkinrichting . . . Metaalwarenfabricage . Metselaarsbedrijf. . . Meubelmakersbedrijf .

Mouterij

Nettenfabricagc . . .

uneiaoneage ....

Olieslagerij

Ondergoederen (vervaardi

diging van —). . . Opzichter (bouwvak) . Parapluieufabricage. . Pettenmakerii ....

Pijpenfabrieage (zie ouder

,,x <iuiivau ujii aur

dewerk")

Riet- en teenbewerking Rundcrslagerij. . . .

Kijstpellerij

Kijtuigmakersbedrijf. . Riiwielenindustric . .

Scheepsbouw .... Schildersbedrijf ... Schoen makerij....

Sigarenfabricage . . . Sigarettenfabricage (zie on der „Tabaks- en sigaren industrie") ....

Slagerij

Slotenfabricage . . . Smidsbedrijf .... Spaarbanken .... Speeulaasfabricagc . . Spiegel- en lijstenmakers

bednjt

Spinnerij

Steendrukkerij. ... Steenfabricage. ... Steenhouwersbedrijf. .

otoneerdersbedrijt . . Stoomtimmerfabriekcn . Straatmakersbedrijf . . Stukadoorsbedrijf. . . Strijkinrichtingen. . . Suikerbakkerij. . . . Tabaksfabrieken (kerve-

rijen)

Tapijtfabricage . . . Teekenaar (bouwvak) . Teenbewerkin? ...

T extielindustrie (algemeene

ïnlictitiugen; . . .

34

Bladz. 5, 40 5, 43

4, 31 1, 11

3, 20, 50 38

5, 53 18

2, 18, 49

3, 25 2, 13

3

3, 22, 50

1

3

5, 41 5, 41

4, 31

4

4, 31, 53

2, 13 3, 27, 52

5, 42, 55

5, 42 5, 41, 55

33 4, 32

6, 48 36

3, 20 34, 54

1, 8

1, 7 2, 14, 49

1, 10

2, 19, 49

2, 14 2, 15

3, 26, 51 5, 36, 54

5, 42, 55 35 2, 13 3

34