is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Haarlem was het aanbod kleiner dan de vraag, terwijl er overigens evenwicht bestond. G. w.

Alfen (B), Amsterdam (Mh), Arnhem (B), Delft (B), Dordrecht (B), Enschede (B), Gouda (B), 's-Graveuhage (B), Groningen (B), Haarlem (Mh),'s-Hertogenbosch (B), Hilversum (B), Kampen (B), Rotterdam (Mh), Schiedam (B).

XIT. Papier.

(Papier.)

Papierfabricage. Het bleef druk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Nijmegen (Yg).

Zakkenplakkers. Normaal. Vraag en aanbod waren gelijk. G. w.

Arnhem (B).

Boekbinderij. Te Dordrecht heerschte nog drukte, maar overal elders was de toestand thans weder normaal.

Vraag en aanbod waren gelijk, behalve te 's-Gravenhage, waar in geringe mate werkloosheid voorkwam.

Amsterdam (D), Delft (B), Dordrecht (B), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), Leiden (B), Nijmegen (Vg), Rotterdam (D).

Fabricage en bewerking van carton. Schiedam rapporteerde slapte. Daarentegen spraken Amsterdam en Hilversum van eenige drukte, terwijl de overige verslagen den toestand normaal noemden.

Te Hilversum was het aanbod grooter dan de vraag. Overigens waren beide gelijk. G. w.

Amsterdam (D), 's-Gravenhage (D), Groningen (B), Haarlem (D), Hilversum (P), Leiden (B), Schiedam (Vg).

XV. Textielnijverheid.

(.Industrie textile.)

Textielnijverheid. Slapte kwam gedurende de maand Maart voor te Geldrop, te Leiden hier en daar in de dekenweverijen (deels slap, deels bevredigend; een weinig verbetering) en in de fabricage van lampenpitten en voorts te Tilburg.

Daarentegen viel drukte in meerdere of mindere mate waar te nemen te Arnhem in de bandfabricage, te Boxtel (aanneming van werklieden; in één fabriek verlenging van den arbeidstijd), te Eindhoven (langer werktijd in één fabriek), te Enschede in de katoenspinnerijen en de katoenweverijen, te Groningen deels in de tricotage (anderdeels matig werk), te Haarlem in de breierijen, te Leiden in de katoenweverijen, de lakenweverijen, de nettenvlechterijen, de drukkerij van wol, katoen en linnen (meer werkkrachten aangenomen), de breierijen en de sajetspinnerijen en te Veenendaal in de wolindustrie.

Overal elders en in de overige bedrijfstakken in de gemeenten, boven reeds genoemd, was de toestand normaal en bevredigend.

De vraag naar werkkrachten overtrof het aanbod te Boxtel (volgens Mv), Eindhoven, Haarlem en Veenendaal, terwijl de verhouding omgekeerd was te Geldrop en Vaals en te Hengelo, voor zoover meisjes betreft. Overigens bestond er evenwicht tusschen beide, terwijl werkloosheid niet werd gerapporteerd.

Arnhem (C), Boxtel (V en Mv), Eindhoven (V), Enschede (Ki), Geldrop (V), Goirle (V), Groningen (C), Haarlem (C), Helmond (V en KF), Hengelo (Tn), 's-Hertogenbosch (C), Leiden (Tn), Rotterdam (C), Tilburg (As), Utrecht (C), Vaals (W),') Veenendaal (Tn).

Vellenblooterijen. Seizoenslapte. Meer aanbod dan vraag. Sommige werklieden zoeken, als gewoonlijk in dezen tijd, ander werk.

Leiden (Tn).

Tapijtfabricage. Er heerschte thans overal een bevredigende drukte in verband met het seizoen (te Hilversum werd meer personeel aangenomen en de arbeidstijd op enkele fabrieken verlengd).

Te Laren en Hilversum was de vraag naar werkkrachten iets grooter dan het aanbod. G. w.

Hilversum (Ti), Laren (Hilversum Ti), Rotterdam (C).

Passementfabricage. Er was flink werk. Vraag en aanbod gelijk. G. w.

Arnhem (C), 's-Hertogenbosch (C).

') Zie noot 1 op blz. 238.